Cơ quan trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Công ty TNHH Long Hải: Công tác từ thiện đồng hành cùng sự phát triển

Công ty TNHH Long Hải: Công tác từ thiện đồng hành cùng sự phát triển

28/09/2020, 08:38

Không chỉ chú trọng sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người lao động, Công ty TNHH Long Hải còn tích cực tham gia công tác xã hội; tổ chức ủng hộ các chương trình nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, thực hiện chương trình an sinh xã hội, góp phần tích cực vào thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo.