Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: sắp xếp

Bộ Nội vụ đề nghị khẩn trương sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan Bộ, ngang Bộ

Bộ Nội vụ đề nghị khẩn trương sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan Bộ, ngang Bộ

28/09/2020, 16:56

Bộ Nội vụ mới ban hành Công văn số 5036/BNV-TCBC về việc thực hiện Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Chính phủ trình Thường vụ Quốc hội xem xét thành lập 2 thành phố Thủ Đức và Phú Quốc

Chính phủ trình Thường vụ Quốc hội xem xét thành lập 2 thành phố Thủ Đức và Phú Quốc

04/12/2020, 13:39

Trong phiên họp thứ 51, dự kiến diễn ra từ ngày 9-11/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP. HCM.

Thanh Hóa: Sắp xếp, tổ chức lại nhân sự nhằm đảm bảo tinh gọn các cơ quan chuyên môn

Thanh Hóa: Sắp xếp, tổ chức lại nhân sự nhằm đảm bảo tinh gọn các cơ quan chuyên môn

21/07/2021, 17:17

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và sắp xếp, tổ chức lại tổ chức và số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.