Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Vụ thu hồi đất tại Lương Sơn: UBND tỉnh Hoà Bình đang “đánh võng” trong trả lời báo chí?

Vụ thu hồi đất tại Lương Sơn: UBND tỉnh Hoà Bình đang “đánh võng” trong trả lời báo chí?

20/12/2017, 14:56

Tiếp nhận khiếu nại của người dân, TH&CL đã đăng tải loạt bài: “Người dân không đồng tình vì bị cưỡng chế kiểm đếm”; “Nhiều nội dung cần được làm rõ”; “DA "được" xuất hiện 2 lần trong danh mục cần thu hồi đất”; “Thu hồi đất có trái luật?”; “UBND tỉnh có "trễ nải" trong trả lời báo chí” - phản ánh về việc các cấp chính quyền tỉnh Hoà Bình tiến hành thu hồi đất của gia đình bà Nguyễn Thị Mơi, thôn Tân Sơn, xã Hoà Sơn để giao cho DNTN (Công ty TNHH Cơ kim khí Việt Mỹ Hòa Bình) xây dựng nhà máy có dấu hiệu trái luật…

Tiếp Vụ thu hồi đất tại Lương Sơn (Hoà Bình): UBND tỉnh có "trễ nải" trong trả lời báo chí?

Tiếp Vụ thu hồi đất tại Lương Sơn (Hoà Bình): UBND tỉnh có "trễ nải" trong trả lời báo chí?

28/10/2017, 22:01

TH&CL đã đăng tải loạt bài: “Người dân không đồng tình vì bị cưỡng chế kiểm đếm”; “Nhiều nội dung cần được làm rõ”; “DA "được" xuất hiện 2 lần trong danh mục cần thu hồi đất”; “Thu hồi đất có trái luật?” - phản ánh về việc chính quyền tỉnh Hoà Bình tiến hành thu hồi đất của gia đình bà Nguyễn Thị Mơi tại thôn Tân Sơn (xã Hoà Sơn) để giao cho Công ty TNHH Cơ kim khí Việt Mỹ Hòa Bình xây dựng NM có dấu hiệu trái luật, nhiều khuất tất…

Tiếp vụ thu hồi đất tại huyện Lương Sơn (Hoà Bình): Thu hồi đất có trái luật?

Tiếp vụ thu hồi đất tại huyện Lương Sơn (Hoà Bình): Thu hồi đất có trái luật?

26/08/2017, 09:23

TH&CL đã có loạt bài với tiêu đề “Người dân không đồng tình vì bị cưỡng chế kiểm đếm”, “Nhiều nội dung cần được làm rõ”, “DA được xuất hiện 2 lần trong danh mục cần thu hồi đất” - phản ánh về việc tỉnh Hoà Bình tiến hành thu hồi đất của gia đình bà Nguyễn Thị Mơi tại thôn Tân Sơn, xã Hoà Sơn, giao Công ty TNHH Cơ kim khí Việt Mỹ Hòa Bình xây dựng nhà máy.

Tiếp bài Vụ thu hồi đất tại Lương Sơn (Hoà Bình): Nhiều nội dung cần được làm rõ

Tiếp bài Vụ thu hồi đất tại Lương Sơn (Hoà Bình): Nhiều nội dung cần được làm rõ

14/07/2017, 13:02

TH&CL đã thông tin, ngày 26, 27/6/2017, chính quyền huyện Lương Sơn, xã Hoà Sơn đã tổ chức cưỡng chế - thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc nhằm thu hồi 10.431,6 m2 đất tại 3 hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mơi, giao cho Công ty TNHH Cơ kim khí Việt Mỹ Hoà Bình xây dựng NMSX tại thôn Tân Sơn, xã Hoà Sơn...

Tiếp Vụ thu hồi đất tại huyện Lương Sơn: DA "được" xuất hiện 2 lần trong danh mục cần thu hồi đất

Tiếp Vụ thu hồi đất tại huyện Lương Sơn: DA "được" xuất hiện 2 lần trong danh mục cần thu hồi đất

06/08/2017, 10:51

TH&CL đã thông tin, ngày 26, 27/6/2017, chính quyền huyện Lương Sơn, xã Hoà Sơn đã tổ chức lực lượng, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc nhằm thu hồi 10.431,6 m2 đất của 3 hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mơi để giao cho Công ty TNHH Cơ kim khí Việt Mỹ Hoà Bình, xây dựng nhà máy sản xuất tại thôn Tân Sơn, xã Hoà Sơn.

Lương Sơn (Hoà Bình): Người dân không đồng tình vì bị cưỡng chế kiểm đếm

Lương Sơn (Hoà Bình): Người dân không đồng tình vì bị cưỡng chế kiểm đếm

29/06/2017, 09:19

Ngày 26, 27/6/2017, chính quyền huyện Lương Sơn, xã Hoà Sơn đã tổ chức lực lượng cưỡng chế kiểm đếm diện tích 10.431,6 m2 đất của 3 hộ gia đình là bà Nguyễn Thị Mơi, anh Đỗ Danh Bình và chị Đỗ Thị Sinh (anh Bình và chị Sinh là con của bà Mơi) được cho là giao cho Công ty TNHH Cơ kim khí Việt Mỹ Hoà Bình, xây dựng nhà máy sản xuất tại thôn Tân Sơn, xã Hoà Sơn.