Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển

Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển

22/11/2019, 16:21

Ngày 22/11, UBND tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh lần thứ III - năm 2019, với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

Cấp 18 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Cấp 18 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

17/01/2017, 22:56

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cấp 18 ấn phẩm báo, tạp chí nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 - 2018.