Qua thống kê từ đầu năm 2020 đến nay, BHXH Phú Thọ đã nhận được hơn 1 tỷ đồng tiền ủng hộ mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, tương đương gần 1.800 người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn 10 huyện, thị xã của Phú Thọ sẽ được tặng thẻ BHYT.

Chương trình phát động và nhận được sự ủng hộ của nhiều cơ quan, doanh nghiệp cho thấy đây là một chương trình ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống cho người dân, tạo điều kiện thăm khám và giảm thiểu chi phí cho những gia đình còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phương Thảo