Ra mắt giao diện mới ‘Hệ thống Tư liệu - Văn kiện đảng” trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

16:02:00 21/06/2018

THCL - Sáng ngày 20/6/2018, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra mắt giao diện mới “Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng”. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và trực tiếp bấm nút khai trương. Dự còn có đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng lãnh đạo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân...

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng Internet; hoạt động dưới sự chỉ đạo, định hướng và quản lý của Ban Tuyên giáo Trung ương. Một trong những chức năng của Báo là: “Xây dựng, bổ sung, từng bước hoàn thiện kho thông tin dữ liệu điện tử nhằm thiệu các tác phẩm kinh điển của C. Mác, F. Ăngghen, V. I. Lênin, Hồ Chí Minh; các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam; sách chính trị; các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước”. Chức năng này được cụ thể hóa bằng chuyên mục Tư liệu - Văn kiện trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua nhiều thời kỳ, với nhiều phương thức nhập dữ liệu khác nhau, đến nay cơ sở dữ liệu trong Chuyên mục Tư liệu - Văn kiện đã có hàng triệu tài liệu các loại đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin của bạn đọc.

Giao diện Website "Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng"

Có thể khẳng định, trong hệ thống các cơ quan báo chí của Việt Nam hiện nay, duy nhất Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có chuyên mục Tư liệu - Văn kiện, trong đó có đầy đủ hệ thống thông tin, tư liệu, tác phẩm kinh điển của C. Mác; Ph. Ăngghen; V. I. Lênin; Hồ Chí Minh; có hệ thống thông tin về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương qua các thời kỳ; lưu trữ, cập nhật đầy đủ và giới thiệu hệ thống văn kiện của Đảng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và nhiều sách chính trị, sách về công tác Đảng, sách tra cứu, v.v…

Hiện nay, trung bình mỗi tuần có 17,5 triệu lượt bạn đọc truy cập vào Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, trong số đó có 5,2 triệu lượt truy cập vào chuyên mục Tư liệu - Văn kiện, chiếm 28%.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua nhiều lần thay đổi giao diện và thay đổi máy chủ lưu trữ dữ liệu, trong đó có dữ liệu liên quan đến chuyên mục Tư liệu - Văn kiện, nên đến nay hệ thống cơ sở dữ liệu có một số thay đổi nhất định. Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là những những nội dung chỉ đạo trong Kết luận số 26-KL/TW ngày 29/12/2017 của Ban Bí thư “về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ương hiện nay”, Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đã đến lúc cần thiết phải nâng cấp, đổi mới chuyên mục Tư liệu - Văn kiện một cách khoa học, hiện đại, tiện ích, đa phương tiện nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu tra cứu, nghiên cứu, tìm hiểu, tìm kiếm thông tin của bạn đọc, của cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, sinh viên và các tầng lớp khác trong xã hội.

Trong suốt gần một năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; sự giúp đỡ của các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; sự chủ động tích cực của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo; sự năng động, sáng tạo, tập trung cao độ công sức và trí tuệ của Ban Tư liệu - Văn kiện, Ban Thư ký - Biên tập, Phòng Kỹ thuật, Công ty Cổ phần công nghệ truyền thông Á Châu trong việc nghiên cứu, thiết kế, xây dựng một trang website riêng, đến nay đã hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu bấm nút khai trương "Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng"

Website mới này có tên là “Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng”, tên miền là http://tulieuvankien.dangcongsan.vn, có thể chạy được trên tất cả các thiết bị như: desktop, laptop, smartphone, máy tính bảng, v.v... Website này vừa là một chuyên mục trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, thay thế cho chuyên mục Tư liệu - Văn kiện trước đây, vừa là một website chạy độc lập trên mạng Internet.

Giao diện mới “Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng”, bên cạnh việc vẫn kế thừa những chuyên mục, tiểu mục hiện có trước đây, đã bổ sung thêm một số chuyên mục mới như: Thông tin các bộ, ngành; Thông tin các tỉnh, thành phố, Chủ trương, chính sách mới. Đây là những chuyên mục mà trong đó từng bước tích hợp thông tin với các bộ, ban, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố, nhằm kịp thời cập nhật, giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền về những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước mới được ban hành.

Đối với những chuyên mục cũ như: C. Mác; Ph. Ăngghen; V. I. Lênin; Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các Ban của Đảng, các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, hệ thống văn kiện Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, v.v… đều được được thiết kế, bố trí lại một cách khoa học, hiện đại, sinh động, đẹp mắt, tiện ích, đa phương tiện, ứng dụng những kỹ thuật, công nghệ mới như infographic, hình ảnh 3D, video clip, audio clip nhằm tạo ra sự tương tác và kết nối đa phương tiện, dễ truy cập, dễ sử dụng; sẽ khai thác và tìm kiếm thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Giao diện mới “Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng” trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đi vào hoạt động sẽ tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là một trong những địa chỉ tin cậy nhất cung cấp hệ thống những tác kinh điển của C. Mác; Ph. Ăngghen; V. I. Lênin; Hồ Chí Minh; đồng thời là kênh truyền thông chính sách, cung cấp những thông tin nguồn, thông tin chính thống nhằm phổ biến, giới thiệu, truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước trên mạng Internet.

Trong thời gian tới, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục bổ sung, cập nhật các tác phẩm kinh điển, hệ thống tư liệu, văn kiện của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, hệ thống sách chính trị, sách nghiệp vụ về công tác Đảng… để “Hệ thống Tư liệu - Văn kiện của Đảng” ngày càng thêm đầy đủ, phong phú, chính xác, kịp thời; góp phần thực hiện thắng lợi những nội dung chỉ đạo trong Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Kết luận số 26-KL/TW, ngày 29/12/2017 của Ban Bí thư “Về kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ương hiện nay”; Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

PV

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng