Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Sau kiểm toán, HVG chuyển từ lãi sang lỗ hơn 134 tỷ đồng

14:51:00 13/06/2019

THCL - Sau 2 lần bị nhắc nhở về việc chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2019 lần 2, Công ty CP Hùng Vương (HVG) đã công bố báo cáo. Đáng chú ý, sau soát xét, lợi nhuận sau thuế của HVG đã nhanh chóng bốc hơi, biến từ lãi thành lỗ.

Cụ thể, mặc dù doanh thu thuần được điều chỉnh tăng thêm 230 tỷ đồng, đạt 2.876 tỷ đồng, nhờ đó lợi nhuận gộp tăng thêm hơn 9 tỷ, tuy nhiên các loại chi phí trong kỳ cũng đều được điều chỉnh tăng lên. Chi phí tài chính tăng thêm 15,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm tới 118,9 tỷ. Cùng với đó, lỗ từ công ty liên doanh liên kết từ 6,2 tỷ đồng đã tăng lên 42,7 tỷ, lỗ từ hoạt động khác cũng tăng lên 6,4 tỷ đồng.

Do đó, nếu trước soát xét, HVG vẫn lãi 2,6 tỷ đồng sau thuế thì sau soát xét, HVG ghi nhận lỗ hơn 134,2 tỷ đồng, lỗ ròng của công ty mẹ ở mức 111,8 tỷ. Kết quả này dẫn tới lỗ lũy kế của HVG tính tới 31/3/2019 đã lên tới 527,8 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)

Hiện với nợ phải trả hơn 6.619 tỷ, tỷ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu của HVG đã ở mức 3,2 lần, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 6.419 tỷ đồng (tài sản ngắn hạn của HVG đạt 6.823 tỷ).

Phía kiểm toán cho biết, với khoản lỗ lũy kế hiện tại và tập đoàn có các khoản vay đến hạn trả chưa được thanh toán tại các ngân hàng thương mại cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

Công ty kiểm toán cho biết các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục.Theo đó, khả năng tiếp tục hoạt động kinh doanh của Hùng Vương phụ thuộc vào khả năng Tập đoàn sắp xếp được dòng tiền và kinh doanh có lợi nhuận trong tương lai cũng như việc được tái cơ cấu các khoản nợ ngân hàng.

Chênh lệch trước và sau soát xét

Bên cạnh đó, Công ty kiểm toán cũng lưu ý, Công ty đã hoàn tất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đã được đại hội cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt, theo đó vốn cổ phần của Hùng Vương tăng từ 1.892 tỷ đồng 2.270 tỷ đồng. Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu này đã làm âm lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công ty tại ngày 1/3/2016.

Tính đến ngày 11/6/2019, Công ty đang thực hiện một kế hoạch chi tiết để khắc phục lợi nhuận chưa phân phối lũy kế bị âm thông qua việc dự kiến tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và thanh lý các khoản đầu tư dài hạn của Công ty.

Sau kiểm toán, tổng tài sản của Hùng Vương đã giảm 191 tỷ đồng còn 8.636 tỷ đồng. Khoản mục hàng tồn kho giảm từ 1.809 tỷ đồng xuống 1.784 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, khoản phải thu ngắn hạn sau kiểm toán đã giảm 142 tỷ xuống 4.611 tỷ đồng do khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 119 tỷ đồng.

Hằng Vương (t/h)

Bản tin cuối tuần số 8: Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản vì nghi 'vòi tiền' tại Vĩnh Phúc

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành