Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Thành phố Hải Dương: Vượt qua thách thức, bứt phá đi lên

Trong năm qua, thành phố gặp không ít khó khăn, thách thức, do tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, đại dịch Covid-19 diễn biến phúc tạp... Song, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và nỗ lực của toàn dân, kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thành phố Hải Dương - vượt qua thách thức, bứt phá đi lên
Thành phố Hải Dương - vượt qua thách thức, bứt phá đi lên

 Nhưng kết quả tích cực

Trao đổi với PV, Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương), Trần Hồ Đăng cho biết:

“Ngay từ đầu năm, dịch Covid-19 diễn ra, đã tác động, gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch, mục tiêu phát triển KT-XH và đời sống nhân dân. Nhưng trong “nguy” có “cơ” - trong khó khăn, thành phố đã trở thành điểm sáng về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thành phố huy động sự tham gia của  cộng đồng, doanh nghiệp để cùng chung tay thực hiện đồng bộ các giải pháp  phòng và khống chế dịch thành công. Điều đó, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng và tạo niềm tin của nhân dân với Đảng bộ và chính quyền thành phố”.

Nhìn lại giai đoạn 2016 – 2020, thành phố đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 17,5%/năm so 2011 - 2015; xây dựng tăng bình quân 13,5%/năm (cao hơn 7,1% so mục tiêu); thương mại – dịch vụ tăng 15,4%/năm (cao hơn 0,4% so mục tiêu); tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 16,1%/ năm; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội tăng bình quân 16%/năm, trong đó vốn đầu tư từ khu vực nhà nước chiếm 8,8%, khu vực ngoài nhà nước và đầu tư nước ngoài chiếm 91,2%... Cùng với đó, thành phố đã đầu tư gần 1.542 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, tập trung thực hiện các dự án cấp thiết và một số dự án tạo nguồn thu, đáp ứng nhu cầu đầu tư để nâng cấp thành phố lên đô thị loại I...

Năm 2020, TP. Hải Dương đã hoàn thành mục tiêu kép: Khống chế thành công đại dịch Covid-19 và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH đề ra. Kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh, chính trị, trật tự ATXH được giữ vững; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường.

Trong năm, đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII. Qua đó, đã từng bước điều động, luân chuyển, kiện toàn công tác cán bộ thành phố và cơ sở với mong muốn tạo sự chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ...

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc cần khắc phục.

Trong công tác xây dựng đảng, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, sự chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chính trị và nắm tình hình dư luận xã hội, có lúc chưa kịp thời. Một số cấp ủy chưa tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc; công tác chuẩn bị văn kiện, kết quả bầu ban chi ủy, có nơi chưa đạt yêu cầu. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể một số địa phương, đơn vị chậm đổi mới, mang tính hình thức. Việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền ở nhiều nơi còn thụ động khi có tình huống xảy ra dẫn đến hiệu quả đạt được chưa cao.

Lĩnh vực kinh tế, một số chỉ tiêu chưa đạt so kế hoạch, hụt dự toán thành phố giao thu ngân sách, nhưng lại phải tăng chi ngân sách cho phòng chống dịch bệnh, cho bảo đảm an sinh xã hội. Việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ do tỉnh, thành phố giao còn chậm, chưa đúng tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng, không xử lý triệt để và có việc còn không nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu; còn có đơn vị, có cán bộ, công chức không nắm chắc được quy trình, quy định pháp luật. Công tác phối hợp trong thực thi công vụ giữa các cấp, các ngành chưa cao; còn tình trạng đùn đẩy, né tránh.

Việc thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo một số việc còn chậm, kéo dài, chưa dứt điểm, chưa quan tâm đúng mức việc giải quyết những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân…

Nhiệm vụ đột phá 2021

Căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở những kết quả đạt được trong những năm qua, thành phố đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể 2021.

Theo đó, UBND TP chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, quy định của Nhà nước và quy chế làm việc của thành phố theo tinh thần “Gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; tăng cường công tác phối hợp, chủ động giải quyết công việc, không né tránh, đùn đẩy công việc”. Tập trung giải quyết hoàn thành, dứt điểm các nhiệm vụ được giao, công việc còn chậm, tồn tại, không đáp ứng yêu cầu, không bảo đảm chất lượng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển KT-XH, hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch đề ra. Điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, theo dự toán được giao. Đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp giá trị gia tăng cao gắn với phát triển du lịch.

Thành phố chọn nhiệm vụ đột phá năm 2021 là “GPMB đúng tiến độ”; giao UBND TP khẩn trương hoàn thành quy trình thực hiện công tác GPMB để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương từ thành phố tới khu dân cư. Đồng thời, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của BQL dự án, ban GPMB, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ để tập trung khắc phục điểm nghẽn trong thực hiện đầu tư, trong công tác GPMB chậm, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH.

Liên quan các đề án “Xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030”, Chủ tịch UBND TP Trần Hồ Đăng nhấn mạnh, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng: Thí điểm mô hình “tuyến phố đi bộ, chợ đêm tại đường Bạch Đằng”; “Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch và phát triển thị trường nông sản sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025”; “Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố”…

Hải Dương - thành phố tình yêu
Hải Dương - thành phố tình yêu

UBND TP tiếp tục nghiên cứu, bám sát mục tiêu nêu tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, nội dung chi tiết đã kết luận tại Hội nghị Ban Thường vụ và các ý kiến tham gia tại Hội nghị BCH để hoàn thiện nội dung các đề án. BCH Đảng bộ thành phố ủy nhiệm cho Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến trước khi trình HĐND TP thông qua theo quy định.

Các cấp ủy đảng và chính quyền phường, xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức thực hiện có kết quả các mục tiêu của đề án; tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các nội dung trong các đề án.

Chú trọng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số gia đình trẻ em. Không ngừng nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng, khám và điều trị bệnh; nâng cao tuổi thọ trung bình của người dân. Tập trung đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội.

Thành phố quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp và xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền “điện tử” theo hướng xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC; triển khai có hiệu quả cơ chế “một cửa”...

Phong Kiên

Bài liên quan

Tin mới

Quảng Ninh: Một phụ nữ dương tính với COVID -19 liên quan tới bệnh viện K Tân Triều
Quảng Ninh: Một phụ nữ dương tính với COVID -19 liên quan tới bệnh viện K Tân Triều

Sở TTTT Quảng Ninh vừa phát thông cáo báo chí trong đêm về trường hợp có kết quả dương tính với COVID-19 là chị P.T.H, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long, liên quan đến Bệnh viện K3 (Tân Triều).

Hải Phòng: Thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 từ 20 giờ ngày 7/5
Hải Phòng: Thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 từ 20 giờ ngày 7/5

Theo đó, ngày 7/5/2021 UBND TP. Hải Phòng ban hành quyết định số 1279/QĐ-UBND quyết định thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ.

Thừa Thiên Huế: Liên quan đến bệnh nhân 3086, thần tốc truy vết, xét nghiệm, cách ly
Thừa Thiên Huế: Liên quan đến bệnh nhân 3086, thần tốc truy vết, xét nghiệm, cách ly

“Thần tốc truy vết, xét nghiệm, cách ly; truy vết đến đâu cách ly đến đó; tạm dừng các hoạt động chưa cần thiết”. Đó là chỉ đạo của ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch, bệnh covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay 7/5.

Hà Tĩnh: Khẩn trương tìm kiếm công dân đã đến Bệnh viện K
Hà Tĩnh: Khẩn trương tìm kiếm công dân đã đến Bệnh viện K

Sở Y tế Hà Tĩnh vừa ra thông báo hỏa tốc về việc khẩn trương rà soát, cách ly trường hợp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đi khám và điều trị tại Bệnh viện K từ ngày 16/4/2021 đến ngày 7/5/2021.

Hôm nay, Vĩnh Phúc ghi nhận 1 ca mắc Covid-19
Hôm nay, Vĩnh Phúc ghi nhận 1 ca mắc Covid-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Vĩnh Phúc: Ngày 7/5 tỉnh ghi nhận 1 ca bệnh Covid-19; lịch sử dịch tễ liên quan tới ổ dịch ở Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen.

Phú Thọ dừng hàng loạt hoạt động không thiết yếu từ 0 giờ ngày 8/5
Phú Thọ dừng hàng loạt hoạt động không thiết yếu từ 0 giờ ngày 8/5

UBND tỉnh Phú Thọ phát thông báo yêu cầu tạm dừng nhiều hoạt động không thiết yếu kể từ 0h ngày 8/5 để phòng chống dịch COVID-19.