Tiếp tục đưa thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh và bền vững

08:01:00 03/01/2018

THCL - Ngày 2/1/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong không khí tưng bừng chào đón năm mới 2018, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2018, khởi đầu cho một năm mới tiếp nối thành công của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên năm 2018

Tham dự buổi Lễ còn có đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính, một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội; Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, 2 sở Giao dịch chứng khoán, các doanh nghiệp niêm yết, công chúng đầu tư và các đơn vị liên quan đã xây dựng và tạo ra một TTCK Việt Nam năm 2017 thành công ngoài mong đợi; khẳng định tốt vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho Chính phủ, doanh nghiệp, là kênh đầu tư hấp dẫn cho công chúng, đóng góp quan trọng cho cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Bộ trưởng cho rằng, thành công của TTCK trong 20 năm qua cũng như trong năm 2017, là kết quả phấn đấu không ngừng của Đảng, Chính phủ, các bộ ngành và tất cả các tổ chức, cá nhân trực tiếp liên quan đến ngành chứng khoán. Bộ trưởng khẳng định, chủ trương nhất quán của Đảng và nhà nước là tập trung phát triển TTCK hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế, nhằm tạo ra kênh huy động hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, góp phần cho tăng trưởng và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Nhận định tình hình kinh tế trong nước còn nhiều vấn đề tồn tại, song với sự điều hành linh hoạt, cùng với những giải pháp quan trọng của Chính phủ, trên cơ sở những nền tảng đã đạt được trong năm 2017, Bộ trưởng tin tưởng nền kinh tế sẽ duy trì được động lực phát triển ổn định cả về quy mô và chất lượng trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Năm 2018, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục quán triệt sự lãnh đạo của Chính phủ và sự phối hợp của các Bộ ngành, lãnh đạo các đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục đưa TTCK Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Bộ trưởng chỉ đạo ngành chứng khoán 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như:

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, trọng tâm là hoàn thiện Luật Chứng khoán sửa đổi trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho TTCK phát triển và phát huy ngày càng tốt hơn chức năng vai trò của TTCK với nền kinh tế. Tăng cường hoạt động giám sát và cưỡng chế thực thi nhằm đảm bảo minh bạch, an toàn cho TTCK và hệ thống tài chính quốc gia.

Hai là, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại TTCK theo hướng đẩy nhanh tiến trình hợp nhất 2 sở GDCK, kết hợp lộ trình cơ cấu lại các thị trường cổ phiếu, trái phiếu, tiếp tục tái cơ cấu hệ thống các định chế trung gian trên thị trường theo định hướng của Chính phủ.

Ba là, phát triển các thị trường mới, sản phẩm mới nhằm tiếp tục hoàn thiện cấu trúc TTCK Việt Nam. Trong đó, tập trung đưa sản phẩm chứng quyền có đảm bảo vào giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM vào cuối quý I/2018; triển khai sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong quý III/2018; hoàn thiện các điều kiện về cơ sở pháp lý, hệ thống kỹ thuật cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể triển khai từ năm 2019; nghiên cứu cơ chế huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp qua sàn GDCK.

Bốn là, tiếp tục tổ chức tốt công tác đấu thầu, giao dịch trái phiếu Chính phủ, nhằm huy động vốn kịp thời, hiêụ quả cho ngân sách, đầu tư phát triển; tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách; đa đạng hoá cơ sở nhà đầu tư và sản phẩm phát hành; nghiên cứu phát hành trái phiếu xanh và ban hành khung pháp lý quy định về phát hành trái phiếu xanh.

Năm là, tiếp tục thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, trong đó tập trung ban hành cơ chế về thị trường, dựng sổ nhằm cải tiến và thúc đẩy hoạt động đấu giá, cổ phần hoá gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên TTCK theo tinh thần Nghị định 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng bày tỏ lời cảm ơn, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong thời gian qua. Ông Dũng khẳng định, toàn ngành chứng khoán sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, phối hợp với các đơn vị liên quan, sẽ phát triển TTCK nhanh và bền vững hơn nữa trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Thanh Bình

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng