Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Cà Mau bảo đảm giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Công ty Điện lực Cà Mau; Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau; UBND các huyện, thành phố Cà Mau về bảo đảm giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế.
Đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế.. (Ảnh: KT)

Theo đó, để bảo đảm giao thông, nguồn nước phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố Cà Mau rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa và các quy hoạch thuộc phạm vi quản lý gắn với quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy, để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đặc biệt là các giải pháp khắc phục những khó khăn, bất cập về giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc...phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Kiểm tra, rà soát thực trạng giao thông, hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các đô thị; khu kinh tế; khu, cụm công nghiệp; khu chức năng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng kiểm tra, đánh giá công tác đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tập trung; việc bố trí, lắp đặt và khả năng hoạt động các trụ nước chữa cháy, các bể chứa nước trong khu dân cư, bến bãi phục vụ xe chữa cháy lấy nước ở các ao, kênh, sông...

Phối hợp với Công an tỉnh trong việc thẩm định quy hoạch đối với các đô thị, khu kinh tế, cụm công nghiệp, khu chức năng trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy. Chỉ cấp phép xây dựng cho dự án xây dựng hoặc cải tạo công hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy của đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp sau khi có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy và chỉ tiến hành nghiệm thu hoàn thành sau khi có văn bản nghiệm thu của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

Giao Sở Giao thông vận tải phối họp UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh từng bước xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng các công trình giao thông để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, ảnh hưởng đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong đó chú trọng công tác bảo đảm giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau xây dựng các tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân trong việc triển khai, thực hiện các mặt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phản ánh, khuyến cáo, cảnh báo, xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hệ thống cấp nước phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Giao Công an tỉnh nắm chắc tình trạng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ động phối hợp các đơn vị liên quan định kỳ, đột xuất kiểm tra, kịp thời tham mưu, đề xuất cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông, bến bãi lấy nước xuống cấp, không đảm bảo tải trọng, chiều rộng cho xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoạt động; kiến nghị việc duy tu, sửa chữa, lắp đặt mới các trụ nước chữa cháy bị hư hỏng, không sử dụng được.

Tăng cường công tác huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ, thực tập các tình huống cháy trong điều kiện thiếu nước, tình huống cháy trong đường, phố, ngõ nhỏ, hẹp xe chữa cháy không tiếp cận được...Thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình hạ tầng khu đô thị khu dân cư, cụm, khu công nghiệp bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất đầu tư cơ sở hạ tầng liên quan đến phòng cháy, chữa cháy tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong đó có giao thông, hệ thông cấp nước phòng cháy, chữa cháy để phục vụ hiệu quả cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau trong phạm vi quản lý, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống cấp nước chữa cháy; đề xuất xây dựng mới, cải tạo các bến, bãi, điểm lấy nước cho xe chữa cháy tại các ao, kênh, sông,...; kiểm tra, sửa chữa các trụ nước chữa cháy lắp đặt trên các tuyến ống cấp nước thuộc hệ thống cấp nước tập trung nhằm đảm bảo phục vụ hiệu quả cho công tác chữa cháy.

Công ty Điện lực Cà Mau chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt và thay mới hệ thống dây dẫn điện, hệ thống dây cáp viễn thông, cáp internet, cáp truyền hình, đảm bảo các điều kiện cho phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoạt động.

UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo UBND cấp xã, các phòng, ban trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát và duy trì tốt hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong mọi tình huống; hướng dẫn và vận động nhân dân tại các khu dân cư, tự tháo dỡ rào chắn, mái che và các vật cản khác làm ảnh hưởng hoạt động của xe chữa cháy; xử lý nghiêm các trường hợp tự ý kinh doanh, buôn bán hàng hóa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm khu vực trụ nước, bến bãi lấy nước...làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận nguồn nước khi có cháy, nổ xảy ra.

Ngoài ra, chủ động lập dự toán, cân đối nguồn ngân sách nhà nước cấp huyện, thành phố và huy động nguồn lực hợp pháp khác để bố trí thực hiện xây dựng mới, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông, trụ nước chữa cháy; bến, bãi lấy nước đảm bảo phục vụ có hiệu quả cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn các huyện, thành phố.

PV

Bài liên quan

Tin mới

iPhone 14 Pro Max cháy hàng, iPhone 14 ế ẩm
iPhone 14 Pro Max cháy hàng, iPhone 14 ế ẩm

Chiến lược phân cấp của Apple đã phản tác dụng, ảnh hưởng xấu đến doanh số iPhone 14 tại Trung Quốc.

Dịch vụ phát thanh, truyền hình internet xuyên biên giới vào Việt Nam phải được cấp phép
Dịch vụ phát thanh, truyền hình internet xuyên biên giới vào Việt Nam phải được cấp phép

Các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet xuyên biên giới vào Việt Nam phải được cấp phép.

Hà Nội phê duyệt Đề án “Tăng cường thông tin tích cực trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2025”
Hà Nội phê duyệt Đề án “Tăng cường thông tin tích cực trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2025”

Để sử dụng, khai thác có hiệu quả và hạn chế những tác động tiêu cực của thông tin trên mạng với đời sống xã hội, thành phố Hà Nội đã xây dựng và vừa phê duyệt Đề án “Tăng cường thông tin tích cực trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2025”. 

Công bố danh sách 48 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật
Công bố danh sách 48 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) vừa công bố danh sách 48 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật, được cơ quan này cập nhật trong quý III năm nay.

Ngày 02/10, Thanh Hoá chỉ còn ghi nhận 05 bệnh nhân mắc Covid-19
Ngày 02/10, Thanh Hoá chỉ còn ghi nhận 05 bệnh nhân mắc Covid-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16h ngày 01-p/10 đến 16h ngày 02/10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 05 bệnh nhân mắc Covid-19 mới.

Thanh Hoá trao thưởng cho con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn
Thanh Hoá trao thưởng cho con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 02/10, Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KKTNS & CKCN) tỉnh Thanh Hoá tổ chức trao thưởng cho con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi, năm học 2021-2022.