Công ty bầu Đức bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 255 triệu đồng

21:20:00 16/10/2017

THCL - Liên quan đến hàng loạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường. Vừa qua, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HNG) do ông Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch HĐQT tổng số tiền là 255 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 12/10, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 159/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Theo đó, Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị địnhsố 108/2013/NĐ-CP) do đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai không công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2512/16/NQHĐQT-HAGL.Agricongày 25/12/2015 thông qua việc mua phần vốn góp tại Công ty Đông Dương.

 Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Công ty bầu Đức bị xử phạt 255 triệu đồng

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai CBTT không đúng thời hạn về: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất Quý IV/2015 và giải trình biến động lợi nhuận Quý IV/2015, BCTC riêng và hợp nhất năm 2015 kiểm toán và Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2015 trước và sau kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2015, BCTC riêng và hợp nhất Quý II/2016, BCTC riêng và hợp nhất Quý IV/2016 và giải trình kết quả kinh doanh Quý IV/2016, BCTC riêng và hợp nhất năm 2016 kiểm toán, Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2016 trước và sau kiểm toán và giải trìnhvề ý kiến kiểm toán ngoại trừ; BCTC riêng và hợp nhất Quý I/2017,Công văn thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức họp ngày 15/9/2016 và Báo cáo thường niên năm 2016.

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai cũng bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin sai lệch (Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 tại BCTC riêng Quý IV/2016 là 209,17 tỷ đồng, tại BCTC riêng năm 2016 kiểm toán là 106,002 tỷ đồng; nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chênh lệch số liệu là do Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai không thực hiện trích lập dự phòng khoản lỗ công ty con tại BCTC riêng Quý IV/2016 theo quy định pháp luật).

Ngoài ra, Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai cũng bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểmb Khoản 3 Điều 34 Nghị địnhsố 108/2013/NĐ-CP vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo có nội dung không chính xác (Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai báo cáo UBCKNN không chính xác tại văn bản số 1006/17/CV-HAGL Agrico ngày 10/6/2017 về thời điểm chuyển tiền mua cổ phần Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương). Tổng cộng, Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai bị phạt 255 triệu đồng.

Bên cạnh việc phạt tiền, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán cũng yêu cầu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin và nội dung báo cáo không chính xác theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Gia Huy

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng