Dấu hỏi về quá trình thăng tiến của Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên?

12:48:00 11/07/2018

THCL - Sau hai lần giới thiệu bất thành, thì chỉ sau khoảng hơn một năm, ông Đoàn Quang Duy đã chính thức được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên tại lần giới thiệu thứ ba...

Hai lần giới thiệu bất thành…

Theo tìm hiểu, ông Đoàn Quang Duy mới tham gia công tác Đoàn, Hội từ tháng 9/2016. Tính tới thời điểm 22/12/2016 (khoảng gần 3 tháng), giữ chức vụ Bí thư Đoàn cơ sở Đại học Thái Nguyên phân hiệu Lào Cai.

Tuy nhiên, ngày 22/12/2016 Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có Công văn số 389CV/TU gửi Ban Bí thư Trung ương Đoàn, giới thiệu đồng chí Đoàn Quang Duy - Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai (trực thuộc đại học Thái Nguyên) để bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Trụ sở Tỉnh đoàn Thái Nguyên (Ảnh: nongnghiep.vn)

Tại thời điểm này, Trung ương Đoàn xác định:

Về độ tuổi, đồng chí Đoàn Quang Duy sinh năm 1985, tính đến thời điểm năm 2016 là 31 tuổi, đảm bảo quy định về độ tuổi theo quy chế cán bộ đoàn.

Về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đồng chí Đoàn Quang Duy có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Tài chính và Thương mại quốc tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị đối với chức danh Phó bí thư Đoàn cấp tỉnh.

Quá trình công tác, đồng chí Đoàn Quang Duy mới tham gia công tác Đoàn, Hội từ tháng 9/2016, tính tới thời điểm ngày 22/12/2016 (khoảng gần 3 tháng) giữ chức vụ Bí thư đoàn cơ sở Đại học Thái Nguyên phân hiệu Lào Cai.

Ngay sau khi có Công văn số 389CV/TU trên, ngày 19/1/2017 Ban bí thư Trung ương Đoàn đã có Công văn số 8853/CV/TWDTN-BTC có ý kiến trao đổi với Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên như sau:

Đồng chí Đoàn Quang Duy, Phó bí thư Đảng ủy, Trường phòng Hành chính - Tổng hợp, Bí thư đoàn cơ sở Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, mới được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành từ tháng 2/2016 (Quyết định số 367/QD-DHTN ngày 26/02/2016 về việc điều động bổ nhiệm cán bộ, của Trường Đại học Thái Nguyên), và đảm nhiệm Bí thư đoàn cơ sở thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh Lào Cai từ tháng 9/2016 (Quyết định số 220 QD/DTN-KCCQ ngày 20/09/2016 về việc thành lập đoàn cơ sở phân hiệu đại học Thái Nguyên tại Lào Cai), của Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lào Cai.

Theo đó, Trung ương Đoàn kết luận: Về kinh nghiệm thực tiễn trong chỉ đạo công tác đoàn tại địa phương của đồng chí Đoàn Quang Duy chưa có. Mặt khác, đồng chí Đoàn Quang Duy chưa được đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức công tác thanh vận,...

Như vậy, căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh Phó bí thư Đoàn cấp tỉnh, quy định về quy chế cán bộ đoàn, ban hành kèm theo Quyết định số 289-QD/TW ngày 8/02/2010 của Ban bí thư Trung ương Đảng đồng chí Đoàn Quang Duy chưa đảm bảo các tiêu chuẩn chức danh Phó bí thư.

“Ban bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tạo điều kiện để đồng chí Đoàn Quang duy tiếp tục rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để có thể bổ sung vào bộ máy lãnh đạo tỉnh đoàn trong thời điểm hợp lý khác”. Công văn số 8853/CV/TWDTN-BTC nêu rõ.

Sau 5 tháng giữ chức Phó bí thư Đoàn Đại học Thái Nguyên, ông Đoàn Quang Duy được bầu làm Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

Đến ngày 16/4/2017, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã điều động đồng chí Đoàn Quang Duy về công tác tại Ban Hợp tác Quốc tế Đại học Thái Nguyên từ tháng 4/2017.

Sau đó 3 ngày (ngày 19/04/2017), Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tiếp tục có Công văn số 525 CV/TU gửi Ban bí thư Trung ương Đoàn về công tác cán bộ, giới thiệu đồng chí Đoàn Quang Duy ứng cử chức danh Phó bí thư Tỉnh đoàn.

Tới ngày 21/06/2017, Ban bí thư Trung ương đoàn đã có ý kiến với Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tại Công Văn 9786-CV/TWDTN, như sau:

Trước đó, ngày 19/01/2017, Ban bí thư Trung ương Đoàn đã có Công văn số 8853-CV/TWDTN-BTC.

"Theo đó, Ban bí thư Trung ương Đoàn đánh giá đồng chí Đoàn Quang Duy chưa có kinh nghiệm thực tiễn trong chỉ đạo công tác đoàn tại địa phương, chưa được đào tạo bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức công tác thanh vận....".

Căn cứ quy định tại quy chế cán bộ đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 289-QD/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đoàn Quang Duy chưa đảm bảo các tiêu chuẩn các chức danh phó bí thư tỉnh đoàn.

Tại Công văn này, Ban bí thư Trung ương Đoàn đã đề nghị Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tạo điều kiện để đồng chí Đoàn Quang Duy tiếp tục rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để có thể bổ sung vào bộ máy lãnh đạo tỉnh đoàn vào thời điểm hợp lý.

Đến ngày 8/5/2017, đồng chí Đoàn Quang Duy đã được Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành. Theo đó, Ban chấp hành Đoàn Đại học Thái Nguyên bầu đồng chí Đoàn Quang Duy giữ chức Phó bí thư Đoàn Đại học Thái Nguyên (Đoàn tương đương cấp huyện).

Về việc này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá, việc đồng chí Đoàn Quang Duy được tín nhiệm bầu giữu chức Phó bí thư Đoàn Đại học Thái Nguyên là cơ hội tốt để tích lũy kinh nghiệm, lãnh đạo chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên và nghiệp vụ công tác thanh vận.

Tuy nhiên, Ban bí thư Trung ương Đoàn vẫn nhận định, đồng chí Đoàn Quang Duy vừa tiếp nhận vị trí công tác, thời gian còn rất ngắn, chưa đủ để tích lũy kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn. Chính vì vậy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn một lần nữa đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tiếp tục tạo điều kiện, để đồng chí Đoàn Quang Duy rèn luyện tích lũy kinh nghiệm trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác đoàn, và phong trào thanh thiếu nhi để có thể bổ sung vào bộ máy, lãnh đạo tỉnh đoàn vào thời điểm khác và theo lộ trình hợp lý.

Sự sắp đặt hoàn hảo?

Ngay sau đó khoảng 5 tháng (ngày 13/10/2017), Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên lại tiếp tục có Công văn số 670-CV/TU về nhân sự chủ chốt Tỉnh đoàn Thái Nguyên khóa XIV nhiệm kỳ 2017-2022.

Thế nhưng, thật bất ngờ Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có trao đổi với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên (tại Công văn số 10538-CV/TWDTN-BTC ngày 18/10/2017) như sau:

Thống nhất giới thiệu Đoàn Quang Duy, Ủy viên ban chấp hành Tỉnh đoàn Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2012-2017, Phó Bí thư đoàn trường Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2017-2022 ứng cử chức danh Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022.

"Theo cơ cấu nhân sự Ban chấp hành Tỉnh đoàn, thì tất cả các Phó bí thư đều thuộc cơ cấu cán bộ chuyên trách, công tác tại cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn, Vì vậy, nếu Đồng chí Đoàn Quang Duy trúng cử chức danh Phó bí thư Tỉnh đoàn, đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện quy trình điều động về công tác tại Tỉnh đoàn Thái Nguyên theo quy định của pháp luật".

Ông Đoàn Quang Duy – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên (Ảnh: tuoitrethainguyen.vn)

Như vậy, chỉ trong vòng khoảng hơn một năm, với ba lần Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên giới thiệu, đồng chí Đoàn Quang Duy đã chính thức giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh đoàn tỉnh này ở lần hiệp y thứ ba.

Mặt khác, cũng trong vòng hơn một năm này, từ chưa có kinh nghiệm thực tiễn, chưa nắm vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, còn non kém về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức công tác thanh vận..., tới cuối năm 2017, đồng chí Đoàn Quang Duy đã chính thức nắm giữ cương vị Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên.

Với việc đồng chí Đoàn Quang Duy trúng cử chức danh Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã gây ra nhiều  điều tiếng, xì xào bàn tán... xoay quanh vấn đề này.

Thêm vào đó, một thông tin khá thú vị là: Đồng chí Đoàn Quang Duy chính là con trai của ông Đoàn Văn Tuấn - “Đương kim” Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Nhóm PV

Cát nhiễm mặn lũ lượt đổ về các “siêu dự án” ở Vũng Tàu?