Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Điều tra, khảo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các làng nghề năm 2018

08:58:00 16/06/2018

THCL - Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về Điều tra, khảo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

 

 Làng dát vàng tại Kiêu kỵ Gia Lâm - Hà Nội. Ảnh: Minh họa

Theo đó, điều tra, khảo sát toàn bộ 1.350 làng nghề, làng có nghề trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội, tập trung vào các đối tượng chính sau:

Đối với khối cơ sở sản xuất kinh doanh: Các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã, các cơ sở kinh doanh cá thể trong các làng nghề trên địa bàn Thành phố, đáp ứng các điều kiện như sau: Có địa điểm sản xuất kinh doanh được xác định; Có hoạt động sản xuất; Trực tiếp sản xuất ra sản phẩm; Được chọn vào mẫu điều tra; Nằm bên ngoài các cụm công nghiệp.

Danh sách đơn vị điều tra được lập dựa vào danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh từ nguồn thông tin của cơ quan thuế, cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp các cấp, Cục Thống kê Thành phố... Cụ thể danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh điều tra được lập trên cơ sở rà soát các danh sách sau:

Các doanh nghiệp/cơ sở hoạt động ổn định đến thời điểm điều tra (có tại Cục Thống kê Thành phố); Các cơ sở sản xuất kinh doanh đã đăng ký kinh doanh nhưng đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; Các cơ sở sản xuất kinh doanh tạm ngừng hoạt động; Các cơ sở sản xuất kinh doanh chờ giải thể; Các cơ sở sản xuất kinh doanh không tìm thấy hoặc chờ giải thể; Danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng và phạm vi điều tra có được từ các nguồn thông tin khác.

Đối với khối cơ quan quản lý nhà nước: Thực hiện điều tra toàn bộ 30 quận, huyện và thị xã, khoảng hơn 500 xã, phường, thị trấn và các Sở, ngành có liên quan.

Phạm vi điều tra, khảo sát: Toàn bộ 1.350 làng có nghề, làng nghề đã được công nhận tại các quận, huyện và thị xã trên địa bàn Thành phố, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong làng nghề và nằm ngoài cụm công nghiệp.

Thời điểm điều tra: Cuộc điều tra dự kiến được bắt đầu triển khai thu thập số liệu từ ngày 01/6/2018; Những chỉ tiêu thu thập theo thời kì được lấy thông tin theo số phát sinh trong 3 năm từ 2015 đến năm 2017.

Linh Tuệ

Bản tin cuối tuần số 4: Những đổi mới trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành