Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Doanh nghiệp cổ phần hóa chưa niêm yết phải lên UpCoM

16:48:00 28/03/2019

THCL - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 13/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều về hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

 

Theo đó, Thông tư 13 quy định doanh nghiệp cổ phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng chưa niêm yết trên các Sở Giao dịch chứng khoán sẽ phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, mà cụ thể là thị trường UpCoM.

Như vậy, sau khi kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, các công ty đại chúng chưa niêm yết chứng khoán sẽ phải đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM trong thời hạn là 30 ngày.

Điểm mới tại Thông tư 13 là bổ sung quy định doanh nghiệp cổ phần hóa khi nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ xem xét dựa trên cơ sở báo cáo tài chính năm liền trước đã kiểm toán của doanh nghiệp trong giai đoạn là doanh nghiệp Nhà nước.

Bên cạnh đó, Thông tư này quy định thêm các trường hợp doanh nghiệp tăng vốn hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp trong năm đăng ký giao dịch, ngoài báo cáo tài chính sẽ phải nộp thêm báo cáo kiểm toán vốn để HNX xem xét hồ sơ với số vốn thay đổi mới của doanh nghiệp.

bên cạnh đó, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung Điều 5 về "Thay đổi đăng ký giao dịch" như sau: Tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện thay đổi đăng ký giao dịch khi thay đổi số lượng chứng khoán đưa vào đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch bao gồm: Giấy đề nghị thay đổi đăng ký giao dịch theo mẫu quy định; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp (trừ trường hợp thay đổi đăng ký giao dịch do giảm vốn); các tài liệu liên quan đến việc thay đổi số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch.

Tổ chức đăng ký nộp hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định. Đối với trường hợp chào bán, phát hành thêm cổ phiếu, tổ chức đăng ký giao dịch có trách nhiệm hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch để đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành thêm trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành đợt chào bán, phát hành thêm cổ phiếu.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường. Trường hợp từ chối, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trả lời tổ chức đăng ký giao dịch bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2019.

PV

Chuyển động 389 (6/7/2019): Xét xử vụ buôn lậu dàn siêu xe BMW

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành