Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Chốt thời gian cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng chùa Già Du

Quần thể đình - chùa Già Du được Bộ VH-TT&DL công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 2000. Trải qua thời gian, chùa Già Du đã xuống cấp nghiêm trọng cần phải xây mới và mở rộng. Tuy nhiên, trong quá trình giải phóng mặt bằng, còn 2 hộ dân (là 2 bố con) đã nhận tiền bồi thường nhưng không bàn giao mặt bằng và phải thực hiện cưỡng chế.

Công trình xây dựng mới chùa Già Du và phần mở rộng chùa Già Du, xã Vĩnh Sơn đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận địa điểm tại Văn bản số 6518/UBND-PC2 ngày 29/10/2014 về việc chấp thuận địa điểm xây dựng mới; văn bản số 4868/UBND-TH3 ngày 21/7/2016 về việc chấp thuận hồ sơ phạm vi, địa điểm mở rộng diện tích chùa Già Du, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường.

Các cơ quan chức năng của huyện Vĩnh Tường thống nhất phương án tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Hạ Văn CấpCác cơ quan chức năng của huyện Vĩnh Tường thống nhất phương án tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Hạ Văn Cấp

UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 4/10/2019 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB bổ sung (theo nội dung Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc giải quyết khiếu nại của ông Hạ Văn Cấp, thôn 4, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường) với tổng diện tích bồi thường, hỗ trợ là 5.038,0 m2; số tổ chức, hộ gia đình có đất đai, tài sản, vật kiến trúc, mồ mả phải di dời là 12; tổng số kinh phí phê duyệt là 3.565.420.970đ.

Đến nay, 12/12 hộ gia đình, tổ chức đã nhận tiền bồi thường được phê duyệt theo quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 21/11/2017, có 10/12 hộ dân, tổ chức đã bàn giao mặt bằng cho UBND xã Vĩnh Sơn tổ chức thi công công trình (UBND xã Vĩnh Sơn chưa thực hiện thi công được trên diện tích 725,2m2 đất 5% do gia đình ông Cấp nhận thầu - đã nhận tiền bồi thường, nhưng chưa bàn giao mặt bằng).

Cụ thể hộ ông Cấp đã nhận số tiền bồi thường hỗ trợ GPMB về đất đai, tài sản cây cối, di chuyển tài sản, vật nuôi, cây cối là 3.081.554.429đ (tăng 34.809.600đ so với phương án bồi thường đã được phê duyệt vì đây là số tiền đất 5% của UBND xã Vĩnh Sơn do UBND xã Vĩnh Sơn chi trả nhầm, UBND xã Vĩnh Sơn đã nhiều lần đề nghị gia đình ông Cấp trả lại số tiền trên cho UBND xã, nhưng hộ ông Cấp chưa thực hiện) và cũng chưa bàn giao mặt bằng cho UBND xã Vĩnh Sơn.

Hộ ông Cấp chưa nhận tiền bổ sung, điều chỉnh về tài sản, vật kiến trúc, hỗ trợ công di chuyển công bốc xếp di dời vật liệu sản xuất tại Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 và Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 với số tiền là: 159.099.613đ và chưa nhận số tiền do chậm chi trả theo quy định là 82.262.110đ.

Gia đình ông Cấp đề nghị bổ sung về tài sản, vật kiến trúc còn thiếu; Một số tài sản trong phương án tính hỗ trợ di chuyển đề nghị phải bồi thường như thiết bị điện, trang thiết bị phục vụ sản xuất chăn nuôi. Bổ sung công di chuyển tài sản, máy móc, vật nuôi vì cho rằng quyết định phê duyệt như vậy là quá thấp; Không tính công cải tạo, đầu tư vào đất theo Điều 77 Luật Đất đai; Đề nghị cứng hóa mặt kênh N9 để phục vụ tốt hơn việc di dời máy móc, trang thiết bị đi lại vào trang trại mà gia đình ông chuyển đến; Đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại đối với vị trí mà gia đình ông chuyển trang trại đến; Khiếu nại Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc cưỡng chế thu hồi đất; Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc thu hồi đất; Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 21/11/2017; Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 22-10-2018 về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các kiến nghị, kiếu nại nêu trên của gia đình ông Hạ Văn Cấp đã được Lãnh đạo UBND huyện, Hội đồng bồi thường GPMB, UB MTTQ huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Sơn nhiều lần tuyên truyền, vận động, giải thích, trả lời, giải quyết theo quy định của pháp luật nhưng hộ ông Cấp vẫn không đồng ý.

Về các đề nghị cứng hóa mặt kênh N9 để phục vụ tốt hơn việc di dời máy móc, trang thiết bị đi lại vào trang trại mà gia đình ông chuyển đến; Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại đối với vị trí mà gia đình ông chuyển trang trại đến đã được UBND xã, UBND huyện giải quyết theo đề nghị của gia đình ông.

Các khiếu nại đã được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường ban hành Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 về việc giải quyết Khiếu nại (lần đầu) và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 về việc giải quyết khiếu nại (lần 2) theo thẩm quyền nhưng hộ ông Cấp vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường hỗ trợ GPMB bổ sung và bàn giao mặt bằng.

Để sớm hoàn thành dự án xây mới và mở rộng chùa Già Du, đáp ứng mong mỏi của người dân địa phương và phật tử cả nước, chiều 22/5/2020, UBND huyện Vĩnh Tường đã tổ chức hội nghị kiện toàn Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công đối hộ ông Hạ Văn Cấp, thôn 4 xã Vĩnh Sơn do không chấp hành quyết định thu hồi đất. Dự kiến ngày cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công là 26/5/2020.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường -  Trần Việt Cường nêu quan điểm:

Việc triển khai lên phương án cưỡng chế đối với gia đình ông Hạ Văn Cấp nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, thực hiện nghiêm túc quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành, giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự tại địa phương, giữ vững kỷ cương, quy định pháp luật. Giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho Hội đồng bồi thường GPMB, UBND xã Vĩnh Sơn để công trình xây dựng chùa Già Du sớm đi vào hoàn thành. Yêu cầu các đơn vị liên quan có kế hoạch chi tiết, để tiến hành triển khai phương án cưỡng chế thành công, đúng quy trình, quy định pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự.

Dựa trên ý kiến đóng góp tại hội nghị của các phòng, ban chức năng, ông Lê Chí Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban cưỡng chế lưu ý các tổ chức, đoàn thể tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành việc tự di dời tài sản, bàn giao mặt bằng. Trong trường hợp người dân cố tình không chấp hành thì sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Long Trần – Lê Sơn

Bài liên quan

Tin mới

Tầm nhìn 2045: Việt Nam sẽ có ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế
Tầm nhìn 2045: Việt Nam sẽ có ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết số 148/NQ-CP (gọi tắt là Nghị quyết số 148) xác định tầm nhìn đến năm 2045 xây dựng được ít nhất 05 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện 5 kho chứa và xưởng sản xuất mỹ phẩm giả lớn nhất từ trước đến nay
TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện 5 kho chứa và xưởng sản xuất mỹ phẩm giả lớn nhất từ trước đến nay

Lực lượng Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh vừa phát hiện kho chứa và xưởng sản xuất mỹ phẩm gồm sữa tắm và dầu gội các loại giả nhiều thương hiệu quen thuộc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Dự kiến thời gian kiểm đếm hàng hóa vi phạm kéo dài từ 3 - 5 ngày.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh kiến nghị xử phạt mạnh các phòng khám tư nhân “vẽ bệnh” để moi tiền
Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh kiến nghị xử phạt mạnh các phòng khám tư nhân “vẽ bệnh” để moi tiền

Ngày 30/11, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh có nội dung kiến nghị về việc bổ sung các hình phạt nghiêm khắc nhất đối với các phòng khám đa khoa tư nhân xem thường pháp luật và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề cho phép các bác sĩ nước ngoài hành nghề khám, chữa bệnh tại Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Tấn Phong làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh
Nhà báo Nguyễn Tấn Phong làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh

Chiều 30/11, Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị về công tác cán bộ của Hội. 

Thanh Hoá họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Thanh Hoá họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 30/11, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức buổi họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cục Hải quan Thanh Hóa nỗ lực trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại
Cục Hải quan Thanh Hóa nỗ lực trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

Trong năm 2022, Cục Hải quan Thanh Hoá đã thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ cơ bản để phòng ngừa và đấu tranh với mọi hành vi buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, vận chuyển trái phép hàng hóa, chất ma túy qua biên giới.