Huyện Yên Lạc: Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng

11:14:00 14/08/2020

THCL - Những năm qua, huyện Yên Lạc huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. Nhiều công trình hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành xây dựng nông thôn mới, bảo đảm sinh hoạt và nâng cao đời sống nhân dân.

Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội là đột phá quan trọng của huyện Yên Lạc tầm nhìn 2020-2030.Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội là đột phá quan trọng của huyện Yên Lạc tầm nhìn 2020-2030.Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Yên Lạc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đưa Yên Lạc trở thành huyện công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, huyện tiên tiến của tỉnh, có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để đạt mục tiêu này, những năm qua, huyện Yên Lạc đặc biệt chú trọng thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo động lực cho kinh tế tăng trưởng.

Giai đoạn 2015-2020, Yên Lạc đầu tư trên 1.640 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình, dự án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, xây dựng các công trình, dự án đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

5 năm qua, địa phương đã thực hiện xong việc quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đô thị Tam Hồng, Nguyệt Đức; đưa xã Tam Hồng, Nguyệt Đức và thị trấn Yên Lạc trở thành đô thị loại V. Thực hiện xong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang đô thị thị trấn Yên Lạc khu vực số 1, 2, 3; triển khai lắp đặt xong biển tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Yên Lạc theo Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh. Cùng với đó, hoàn thành, đưa nhiều công trình, dự án vào sử dụng, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương kinh tế của nhân dân như: Dự án thảm nhựa mặt đường Yên Lạc – Vĩnh Yên, đoạn đường trách quốc lộ 2C thôn Mả Lọ đến đường tránh thành phố Vĩnh Yên; dự án đường tỉnh 305 đoạn từ cầu kênh Lũng Hạ đi Nguyệt Đức; dự án đường vành đai 3 huyện Yên Lạc; dự án nâng cấp tuyến đường từ vòng xuyến Mả Lọ đi tỉnh lộ 303; đường tỉnh 305 đoạn từ cầu kênh Lũng Hạ đi Liên Châu. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao được quan tâm chỉ đạo, với 100% đường huyện, đường trục xã, trục thôn, ngõ, xóm và gần 190 km đường trục chính nội đồng được cứng hóa.

Đối với các dự án đô thị, Yên Lạc đã và đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư triển khai các dự án như: Dự án khu đô thị Yên Lạc - Dragon City tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng diện tích hơn 50 ha; dự án khu đô thị sinh thái Đầm Khanh tại thị trấn Yên Lạc diện tích 27,8 ha; dự án khu nhà ở đất dịch vụ xã Đồng Văn diện tích hơn 8,5 ha; khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng diện tích trên 11 ha.

Theo đánh giá của UBND huyện Yên Lạc, nhờ kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển và chuyển dịch đúng hướng. Giai đoạn 2015-2020, tổng giá trị sản xuất đạt 10.653 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,2%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 58,3%; dịch vụ chiếm 27,7%; nông – lâm nghiệp, thủy sản chiếm 14%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm.

Thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị đến năm 2025, thời gian tới, huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục hoàn thiện xây dựng hạ tầng và đưa vào khai thác các cụm công nghiệp: Yên Đồng, Đồng Văn, Minh Phương; lập đề án đưa các xã: Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên trở thành đô thị loại V. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển đô thị, các dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông; thực hiện các dự án nhà máy nước sạch đến trung tâm các xã, nâng cấp điện lưới đô thị và nông thôn.

Lê Sơn

Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2020

 

 

 

 

  

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành