Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: Giải ngân

Agribank Hòa Bình quản lý khoản vay lỏng lẻo: Số nợ của Công ty mía đường lên tới 159 tỷ đồng

Agribank Hòa Bình quản lý khoản vay lỏng lẻo: Số nợ của Công ty mía đường lên tới 159 tỷ đồng

07/07/2018, 14:41

Trái với số liệu mà Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình cung cấp, ông Nguyễn Mạnh Trường, Phó Giám đốc Công ty CP mía đường Hòa Bình cho biết DN này đang nợ Agribank Hòa Bình tới 159 tỷ đồng…

Giải ngân cho vay trả lương ngừng việc

Giải ngân cho vay trả lương ngừng việc

22/11/2020, 20:45

Thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại Vĩnh Phúc

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại Vĩnh Phúc

15/01/2021, 18:40

Năm 2020, giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Vĩnh Phúc đạt 10.000 tỷ đồng (đạt 66% kế hoạch).