Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế

27/08/2018, 13:36

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch Hội quốc tế thành phố Hải Phòng năm 2018, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Nâng cao hoạt động sở hữu trí tuệ để hội nhập kinh tế quốc tế

Nâng cao hoạt động sở hữu trí tuệ để hội nhập kinh tế quốc tế

18/11/2021, 14:25

Những năm gần đây, Việt Nam đang ngày càng tham gia sâu rộng vào thị trường thế giới, đặc biệt là thông qua các hiệp định thương mại như EVFTA. Trong quá trình hội nhập này, các doanh nghiệp Việt Nam bộc lộ nhiều điểm yếu cần khắc phục mà một trong số đó là vấn đề bảo hộ thương hiệu, sở hữu trí tuệ.

9 giải pháp của Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030

9 giải pháp của Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030

04/06/2022, 05:55

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 667/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030.

Sửa đổi Luật Đấu thầu tránh thất thoát, lãng phí tài sản công, chống tham nhũng, tiêu cực

Sửa đổi Luật Đấu thầu tránh thất thoát, lãng phí tài sản công, chống tham nhũng, tiêu cực

07/11/2022, 13:59

Sáng 07/11, tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về dự án Luật Đấu thầu sửa đổi. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc sửa Luật Đấu thầu là hết sức cần thiết, hướng đến nhiều mục tiêu trong đó có mục tiêu tránh thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Giải pháp tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu

Giải pháp tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu

10/03/2023, 10:24

Phát biểu tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế và những trọng tâm ngoại giao kinh tế năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, và triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về công tác ngoại giao kinh tế.