Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Phú Thọ: Hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Năm 2017, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận của người dân và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, KT-XH của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác chỉ đạo toàn diện, có trọng điểm

Cụ thể, tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP tăng 7,75% (KH đề ra là 7,5%), cao hơn tăng trưởng chung của cả nước.

Thu NSNN  đạt 5.443 tỷ đồng, tăng 11% so với dự toán. Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển, giá cả thị trường ổn định, chỉ số giá tiêu dùng được kiềm chế ở mức thấp; sản xuất công nghiệp tăng khá; thu hút đầu tư tăng cao, tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tuy gặp nhiều bất lợi về thời tiết, nhất là trong những tháng cuối năm song vẫn đạt mức tăng trưởng 3,74%.

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, số xã đạt chuẩn NTM tăng gấp đôi so với năm trước. Lĩnh vực du lịch tiếp tục thu hút thêm nhiều khách lưu trú, đặc biệt là khách nước ngoài, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, phong phú, công tác thông tin quảng bá dần được quan tâm, đổi mới. Công tác xúc tiến đầu tư, vận động, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh đạt kết quả khá tốt. Trong năm đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 181 dự án, tăng gần 2,5 lần so với năm 2016.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 13,2% so với năm 2016, cơ cấu vốn đầu tư chuyển dịch theo hướng tích cực: Giảm vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước (chiếm 21,8%), tăng vốn đầu tư ngoài Nhà nước (chiếm 61,3%); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (chiếm 16,9%). Tỉnh đã tập trung huy động nguồn lực để triển khai có hiệu quả khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt, trong năm đã hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình quan trọng: Nút giao IC7 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường Phù Đổng, đường Trường Chinh tại thành phố Việt Trì...

Phú Thọ: Hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 - Hình 1

Lãnh đạo UBND tỉnh cùng đoàn công tác thăm dây chuyền sản xuất của Tổng công ty Giấy Việt Nam

Các lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả tiến bộ và toàn diện. Đặc biệt ngày 8-12-2017, Di sản Hát Xoan Phú Thọ đã chính thức được UNESCO đưa ra khỏi danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Điều này đã khẳng định những nỗ lực, quyết tâm của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua, đồng thời cũng là sự khích lệ để tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, phục vụ phát triển du lịch của tỉnh nhà. Các lĩnh vực an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được chú trọng; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI được cải thiện; tai nạn giao thông đường bộ giảm cả ba tiêu chí; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo tính toàn diện, bao quát, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề cấp bách. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đã được triển khai và dần đi vào nền nếp.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Tỉnh cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ công chức tại một số đơn vị, cụ thể năm 2017 đã giảm được 5 phòng chuyên môn và 7 đơn vị sự nghiệp công lập. Đã phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Phú Thọ, hiện nay đang chuẩn bị các điều kiện để đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong năm 2018.

Tập trung chuyển dịch cơ cấu phát triển công nghiệp
 
Trên cơ sở các dự báo và phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu phát triển công nghiệp theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ.

Tập trung mọi nguồn lực từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp: Phú Hà, Cẩm Khê, Trung Hà, Phù Ninh, Hạ Hòa.

Tiếp tục rà soát, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư trên địa bàn; kiểm tra, rà soát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã quyết định chủ trương đầu tư; kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai mà không có lý do chính đáng, tạo quỹ đất và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút được các dự án lớn, có giá trị gia tăng cao của các tập đoàn, nhà đầu tư có tiềm lực, nhất là nhà đầu tư trong nước.

Tăng cường chỉ đạo, triển khai đẩy nhanh tiến độ dồn đổi ruộng đất có trọng tâm, trọng điểm ở các khu vực có điều kiện tập trung, tạo bước chuyển căn bản trong tích tụ, tập trung đất đai, tạo quỹ đất cho phát triển nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng và triển khai kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 của tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ trên cơ sở kết quả 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Phát triển liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, trang trại, hợp tác xã kiểu mới để nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh. Tập trung nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đẩy mạnh phát triển thương hiệu một số sản phẩm chủ lực, đặc sản. Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; phấn đấu năm 2018, có thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn NTM, huyện Thanh Thủy đảm bảo các điều kiện đề nghị công nhận huyện nông thôn mới, thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Tập trung đổi mới công tác hỗ trợ thông tin thị trường, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, xuất khẩu đối với các ngành hàng có lợi thế của tỉnh; phát triển dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư và nhu cầu của người tiêu dùng. Tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ một số dự án hạ tầng dịch vụ - du lịch: Trung tâm thương mại, kho hàng hóa và chợ đầu mối thành phố Việt Trì, khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ.

Tiếp tục xúc tiến đầu tư để sớm triển khai các dự án: Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và nhà ở kinh doanh thương mại thấp tầng tại Chợ Trung tâm Việt Trì, Khu du lịch Đầm Ao Châu - Hạ Hòa, Khu du lịch VQG Xuân Sơn, giai đoạn 3 dự án Công viên Văn Lang.

Tăng cường huy động các nguồn vốn để đầu tư các dự án chuyển tiếp, các dự án hạ tầng quan trọng, một số công trình hạ tầng đã hư hỏng, xuống cấp, hỗ trợ kinh phí đầu tư cho xây dựng NTM phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; rà soát để lựa chọn phương thức triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công; tập trung đôn đốc hoàn thiện thủ tục đầu tư; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, quyết toán vốn đầu tư.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông quan trọng: Nút giao IC11 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cầu Việt Trì - Ba Vì, đường giao thông kết nối QL32 với QL70B đi Hòa Bình, đường từ cầu Kim Xuyên đến QL2 và đường Hồ Chí Minh; dự án thu gom xử lý nước thải thành phố Việt Trì; các tuyến đường phục vụ cho việc phát triển các khu, cụm công nghiệp trọng điểm.

Rà soát quy trình, thủ tục thẩm định, phê duyệt của các cơ quan Nhà nước đối với dự án đầu tư theo hướng tạo thuận lợi, giảm tối đa về thời gian cho nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án. Quyết liệt triển khai tổng thể các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Chủ động trong công tác đối thoại doanh nghiệp để nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường.

Tăng cường chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách 6.025 tỷ đồng mà kế hoạch đề ra, nhất là các loại thuế có ảnh hưởng đến chi thường xuyên của các địa phương. Làm tốt công tác huy động nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư các công trình đảm bảo lợi ích hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc việc rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ.

Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế và của nhân dân đối với công tác quản lý hành chính Nhà nước. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Triển khai nghiêm túc và có hiệu quả kế hoạch tinh giản biên chế. Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các phòng, đơn vị thuộc các sở, ngành, UBND cấp huyện theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Hoàn thành đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công, đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp và nhân dân.

Nhìn chung, năm 2017 kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, an ninh chính trị được đảm bảo và giữ vững, diện mạo nông thôn có sự chuyển biến rõ rệt, đời sống nhân dân được nâng lên về vật chất và tinh thần. Kết quả này đã minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Năm 2018 là một năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh. Bên cạnh nỗ lực trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh rất mong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức và tranh thủ thời cơ, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018.

Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Bài liên quan

Tin mới

Đồng Nai: Thu giữ hàng trăm nghìn giấy chứng nhận bệnh, giấy khám sức khỏe đã ghi “khống” kết quả
Đồng Nai: Thu giữ hàng trăm nghìn giấy chứng nhận bệnh, giấy khám sức khỏe đã ghi “khống” kết quả

Lực lượng công an TP. Biên Hòa đã thu giữ hàng trăm nghìn giấy chứng nhận bệnh đã được ghi khống khi khám xét hàng loạt phòng khám tại TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Thương hiệu pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 trước giờ... “khai hỏa”
Thương hiệu pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 trước giờ... “khai hỏa”

Mặc dù thời tiết tại TP. biển Đà Nẵng, nắng nóng gần 40 độ C, đội chủ nhà Việt Nam và Phần Lan vẫn tích cực hoàn thành lắp đặt pháo, sẵn sàng cho giờ... khai hỏa Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 (DIFF 2023), sau 4 năm tạm ngưng vì dịch.

Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn bị xử phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động cơ sở 18 tháng
Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn bị xử phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động cơ sở 18 tháng

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính của bộ phận khám chữa bệnh (từ ngày 26/5 – 30/5/2023), trong đó Công ty NHH Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn bị xử phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của cơ sở 18 tháng.

Đề xuất cấm mua bán, lưu thông, sử dụng thuốc lá điện tử
Đề xuất cấm mua bán, lưu thông, sử dụng thuốc lá điện tử

Trước những tác hại khôn lường của thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng, ĐBQH Nguyễn Anh Trí đã đề xuất cấm mua bán, lưu thông, sử dụng thuốc lá điện tử tại Việt Nam.

Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp
Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp

Tính năng Phê duyệt cấp hạn mức tự động - được xây dựng trên nền tảng BIZ MBBank nhằm gia tăng trải nghiệm cho cộng đồng doanh nghiệp SME siêu nhỏ.

Buôn bán thức ăn thủy sản giả về giá trị sử dụng, công dụng và không niêm yết giá, 01 đại lý bị xử phạt
Buôn bán thức ăn thủy sản giả về giá trị sử dụng, công dụng và không niêm yết giá, 01 đại lý bị xử phạt

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định xử phạt đối với 01 đại lý do buôn bán thức ăn thủy sản giả về giá trị sử dụng, công dụng và không niêm yết giá với số tiền gần 60 triệu đồng.