Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Quảng Ninh về đích trước 01 năm trong chương trình xây dựng Nông thôn mới so với kế hoạch

Sau 12 năm (2010-2022) thực hiện Quảng Ninh hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, trước 01 năm so với kế hoạch và hoàn thành Chương trình giảm nghèo theo tiêu chí Quốc gia, trước 03 năm so với yêu cầu của Trung ương.

Đó là kết quả được công bố tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững đến năm 2022; triển khai nhiệm vụ 2023 -2025 vừa được tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM và chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đến năm 2022 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025, cho thấy Quảng Ninh đã cơ bản về đích nhiệm vụ của cả giai đoạn 2021-2025.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng BCĐ các chương trình MTQG Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Ông Hầu A Lềnh Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Phó Trưởng BCĐ các chương trình MTQG Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau 12 năm thực hiện 02 chương trình, Quảng Ninh đã đạt được những thành tựu ấn tượng. Đối với chương trình xây dựng NTM, toàn tỉnh có 98/98 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100% (cả nước đạt 73,06%); có 56/98 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 57,1% (cả nước có 937 xã, đạt 11,4%); có 26/98 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt 26,5% (cả nước có 110 xã, đạt 1,34%); 13/13 đơn vị huyện đạt chuẩn NTM, đạt 100% (cả nước có 255 huyện, đạt 39,6%). Hết năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản đạt các nội dung theo bộ tiêu chí quốc gia tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Đối với chương trình giảm nghèo, tính đến hết năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành trước 3 năm Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và đã chuyển sang thực hiện theo chuẩn nghèo đa chiều mới của Tỉnh cao hơn mức chuẩn nghèo chung của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của Tỉnh đến hết năm 2021 đạt 52,5 triệu đồng, tăng 13,88% so với năm 2020.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả ấn tượng của tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững, ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, Phó Trưởng BCĐ các chương trình MTQG Trung ương nhấn mạnh: Các chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo được không khí xây dựng NTM và giảm nghèo trên khắp vùng nông thôn Quảng Ninh, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét; đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Những kết quả đáng tự hào của Tỉnh đã được Trung ương, các tỉnh khác ghi nhận và lựa chọn mô hình để nhân rộng khi là tỉnh đầu tiên của miền Bắc có huyện đạt chuẩn NTM; huyện đảo đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn NTM; xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đầu tiên cả nước.

Đồng thời chỉ rõ: Những kết quả ấn tượng của tỉnh cho thấy những cách làm sáng tạo, đột phá, quyết tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như thực hiện của tỉnh; điều đó không phải địa phương nào cũng thực hiện được. Quảng Ninh đã ban hành được hệ thống cơ chế chính sách hết sức phong phú, đa dạng; thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực, đa dạng hóa các nguồn lực.

Ngoài nguồn lực từ ngân sách, Quảng Ninh đã huy động rất hiệu quả nguồn lực xã hội từ người dân, cộng đồng doanh nghiệp và các nguồn lực khác. Quảng Ninh cũng là địa phương đã kiện toàn bộ máy, nâng cao trình độ năng lực quản lý, vận hành, tổ chức thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra giám sát để phát hiện tồn tại, hạn chế, khó khăn để kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ với những giải pháp hết sức căn cơ; phát huy vai trò của người dân tự vươn lên thoát nghèo, tự vượt qua chính mình bằng những mô hình đã được thực tế chứng minh.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc khẳng định, các chương trình MTQG cuối cùng là hướng tới hạnh phúc của người dân ở tất cả các địa bàn và các đối tượng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Vì vậy trong quá trình thực hiện cần lồng ghép các chương trình về nội dung, địa bàn, đối tượng, nguồn lực và cách thức tổ chức thực hiện. Ông mong muốn thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục làm tốt hơn để khi thực hiện các chương trình đảm bảo đồng bộ, mang lại hiệu quả tốt hơn cho người dân, vừa đạt hiệu quả NTM, vừa nâng cao cuộc sống của người dân, giải quyết vấn đề bình đẳng, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Cùng với đó, cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để có hệ thống chính sách phù hợp với quy định của pháp luật, thông suốt các quy định từ Trung ương đến địa phương. 

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh tới một số bài học kinh nghiệm trong xuyên suốt thời gian qua của Tỉnh trong việc thực hiện 02 chương trình MTQG về xây dựng NTM và giảm nghèo. Đó là phải bắt đầu từ tư duy, Tỉnh đã thực sự đổi mới toàn diện, mạnh mẽ tư duy phát triển, nhất là tư duy phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau; kiên trì thực hiện chủ trương quy hoạch đi trước một bước, trong đó khai thác tốt lợi thế cạnh tranh tạo ra từ các hệ thống giao thông chiến lược, đồng bộ đã và đang hoàn thành để thúc đẩy mạnh mẽ liên kết vùng, nội vùng, hình thành các vùng động lực, hành lang phát triển mới để đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế, phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp, đổi mới tổ chức phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp và ở nông thôn.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trong huy động và tổ chức nguồn lực, tỉnh đã kiên trì thực hiện chủ trương lấy đầu tư công kích hoạt các nguồn vốn xã hội từ các thành phần kinh tế khác. Trong đó, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước để khuyến khích phát triển sản xuất, hỗ trợ các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo còn nhiều khó khăn để góp phần thu hẹp khoảng cách xây dựng NTM; đổi mới tư duy gắn kết chặt chẽ, hài hoà phát triển giữa đô thị với xây dựng NTM, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng, giữa phát triển công nghiệp-dịch vụ với phát triển nông nghiệp; phát huy dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, ý chí vươn lên của cán bộ, nhân dân. Trong tổ chức thực hiện luôn đề cao yếu tố đổi mới, sáng tạo, sự gương mẫu của người đứng đầu, của các địa phương cấp huyện, cấp xã các đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường vừa qua dù rất tự hào nhưng trước yêu cầu mới, cùng sự kỳ vọng của người dân, tuyệt đối không thỏa mãn, không chủ quan, duy ý chí. Bước sang giai đoạn mới của chương trình NTM và giảm nghèo với các yêu cầu cao hơn, cũng chính là đòi hỏi trách nhiệm mới, quyết tâm mới của mỗi địa phương, mỗi đơn vị không chỉ trong giai đoạn 2023-2025 mà phải tầm nhìn xa hơn. Mục tiêu quan trọng nhất là thu nhập, đời sống người dân phải thực sự được nâng cao.

Đến năm 2025, thu nhập bình quân năm của người dân khu vực nông thôn đạt trên 5.000 USD và tới năm 2030 là đạt khoảng 8.000-10.000 USD; tỷ lệ số hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo đúng quy chuẩn. Tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM thông minh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; người nông dân và cư dân nông thôn có thu nhập cao, đời sống hạnh phúc và thịnh vượng.

TT

Bài liên quan

Tin mới

Động đất mạnh 3.4 độ richter ở Ninh Bình gây rung lắc
Động đất mạnh 3.4 độ richter ở Ninh Bình gây rung lắc

Một trận động đất có độ lớn 3.4 richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 17km tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình gây rung lắc nhẹ, song không ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho xuất khẩu gạo
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho xuất khẩu gạo

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính đến hết quý I/2024, xuất khẩu gạo đạt 2,18 triệu tấn, tăng 17,8% về lượng; trị giá đạt 1,43 tỷ USD, tăng 45,6% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân 653,9 USD/tấn, tăng 23,6% về giá so với quý I/2023.

Điều kiện nào để được xét tuyển vào lớp 10 trường công lập ở Hà Nội?
Điều kiện nào để được xét tuyển vào lớp 10 trường công lập ở Hà Nội?

UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.

Hà Nam: Xử phạt một doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trên địa bàn
Hà Nam: Xử phạt một doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trên địa bàn

Triển khai chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường về việc thực hiện Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 20/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam tiến hành kiểm tra, xử lý 1 doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn.

Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc "từ sớm, từ xa"
Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc "từ sớm, từ xa"

Lực lượng Gìn giữ hòa bình đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" yêu chuộng hòa bình, nhân văn, nhân ái, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc "từ sớm, từ xa" bằng biện pháp hòa bình và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Kiểm tra, xử phạt một cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Yên Mô
Kiểm tra, xử phạt một cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Yên Mô

Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Ninh Bình vừa tiến hành kiểm tra, xử phạt Hộ kinh doanh Trần Văn Động với các hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh hàng lậu, kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hành vi thay đổi ngành, nghề kinh doanh nhưng không gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở chính.