Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Thanh tra TP.HCM chỉ ra nhiều sai phạm tại các dự án của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận 7

Theo Thanh tra TP.HCM, năm 2019, Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 được cấp vốn để thực hiện 128 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố và quận. Nhưng trong quá trình triển khai có đến 4 dự án chậm triển khai, 8 dự án chậm tiến độ và 7 dự án chậm lập báo cáo quyết toán hoàn thành khi công trình đã đưa vào sử dụng…

Thanh tra TP.HCM chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận 7.Thanh tra TP.HCM chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận 7. (Ảnh: HD)

Thanh tra TP.HCM vừa có thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong việc thực hiện dự án của BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 trong thời gian từ ngày 1/1 - 31/12/2019.

Theo đó, BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận 7; Chủ đầu tư của các dự án về xây dựng, sửa chữa trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính nhà nước, công trình hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông... Trong thời gian qua, BQL đã triển khai nhiều dự án góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân quận 7, tuy nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót, sai phạm cần phải chấn chỉnh.

Cụ thể, trong năm 2019, BQL được cấp vốn để thực hiện 128 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố và quận 7; quá trình quản lý và triển khai thực hiện dự án đầu tư của BQL có 4/128 dự án chậm triển khai, 8/128 dự án chậm tiến độ (4 dự án BQL đang trình xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án), 7/128 dự án chậm lập báo cáo quyết toán hoàn thành khi công trình đã đưa vào sử dụng.

Nguyên nhân là do ban bồi thường chậm bàn giao mặt bằng thi công, điều chỉnh giá đất bồi thường hỗ trợ và điều chỉnh quy hoạch; trách nhiệm của Giám đốc BQL và các cá nhân, tổ chức thuộc BQL trong việc quản lý, triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Một phần của kết luận Thanh tra số 133/TB-TTTP-P4, ngày 11/11/2020.Một phần kết luận Thanh tra số 133/TB-TTTP-P4, ngày 11/11/2020. (Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH)

Về việc chấp hành quy định pháp luật

Đối với nhà thầu tư vấn lập dự toán: Công ty CP Xây dựng Huy Khôi tư vấn lập dự toán dự án Xây dựng hàng rào vỉa hè Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng và Tân Kiếng, áp sai mã đơn giá nhân công, không ghi đơn giá máy với tổng số tiền là 3,791,196 đồng.

Trách nhiệm này thuộc về Công ty CP Xây dựng Huy Khôi, Giám đốc BQL, Phó Giám đốc BQL phụ trách tổ kỹ thuật 1, 2, cá nhân, tổ chức thuộc BQL từng thời kỳ liên quan.

Đối với nhà thầu tư vấn đấu thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Hoàng Phúc Thành tư vấn đấu thầu dự án Nạo vét, xây dựng bờ kè ao số 3, phường Tân Quy, đề xuất chọn Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 7 là đơn vị trúng thầu chưa bảo đảm hồ sơ dự thầu.

Trách nhiệm này thuộc về Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Hoàng Phúc Thành, Giám đốc BQL, Phó Giám đốc BQL phụ trách tổ kỹ thuật 1, 2, cá nhân, tổ chức thuộc BQL từng thời kỳ liên quan.

Đối với nhà thầu thi công xây dựng công trình: 7/10 dự án nhà thầu thi công xây dựng công trình ghi nhật ký thi công xây dựng công trình không có các thông tin liên quan, nghiệm thu, điều chỉnh kỹ thuật công việc xây dựng hàng ngày trên công trường.

Trách nhiệm này thuộc về nhà thầu thi công xây dựng công trình 7/10 dự án, Giám đốc BQL, Phó Giám đốc BQL phụ trách tổ kỹ thuật 1, 2, cá nhân, tổ chức thuộc BQL từng thời kỳ liên quan.

Đối với chủ đầu tư BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7: Các cá nhân của BQL được phân công nhiệm vụ không lập tờ trình để trình BQL phê duyệt, thẩm định đối với các hạng mục như: Đề cương công việc, dự toán gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án; thẩm định đề cương nhiệm vụ, phương án kỳ thuật khảo sát xây dựng; thẩm định đề cương nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; duyệt đề cương nhiệm vụ và chỉ định thầu.

Các cá nhân được BQL phân công nhiệm vụ thiếu các chứng chỉ phù hợp trong việc tham mưu thẩm định, trình, phê duyệt các quyết định lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu.

Không có giấy phép thi công đối với dự án Nâng cấp hẻm 180 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông; Không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (nhà thầu được chỉ định thầu); Thông báo khởi công công trình không bằng văn bản thông báo mà bằng hình thức quyết định; BQL thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ quý không đầy đủ cho Chủ tịch UBND quận 7.

Qua kiểm tra hiện trạng, dự án Xây dựng trường Mầm non Tân Phong có nhiều vết nứt tường tại các vị trí mặt tiền các tầng và các lớp học. Sân trường có lồi lõm tại các vị trí tiếp giáp khối nhà.

Để xảy ra những sai phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về Giám đốc BQL, Phó Giám đốc BQL phụ trách tổ kỹ thuật 1, 2, cá nhân, tổ chức thuộc BQL từng thời kỳ liên quan.

Về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án

Theo Thanh tra thành phố, BQL chỉ trích quỹ phát triển hoạt động và quỹ bổ sung thu nhập chưa phù hợp quy chế chi tiêu nội bộ của BQL năm 2019 được phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-QLĐTXDCT ngày 2/1/2019 của BQL và điểm a, khoản 3, điều 12 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.

Cụ thể, năm 2019, BQL thu hơn 7,1 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 67,4% dự toán là chưa sát với tình hình thực tế. Đồng thời, chưa nộp thuế đối với khoản thu 214 triệu đồng cũng như nộp số tiền chênh lệch thu, chi vào ngân sách đối với số tiền bán hồ sơ mời thầu.

Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc BQL, kế toán trưởng và phòng Tài chính - Kế hoạch quận 7, cá nhân, tổ chức thuộc BQL từng thời kỳ liên quan.

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND thành phố thống nhất giao Chủ tịch UBND quận 7 tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm tổ chức, cá nhân có liên quan; có biện pháp chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót khuyết điểm được nêu tại kết luận thanh tra.

Chỉ đạo các phòng, ban thuộc quận 7 phối hợp với BQL dự án đầu tư xây dựng tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho các dự án trên địa bàn quận 7 thực hiện đảm bảo tiên độ (đối với 8/128 dự án chậm tiến độ); Chú ý giao dự toán thu, chi của BQL phải phù hợp với kế hoạch vốn và tiến độ thực hiện dự án hàng năm.

Chỉ đạo Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm tổ chức, cá nhân có liên quan; có biện pháp chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót khuyết điểm tại kết luận thanh tra; Khẩn trương phối hợp với nhà thầu xây dựng và các đơn vị có liên quan có kế hoạch, phương án khắc phục hư hỏng tại dự án Xây dựng trường Mầm non Tân Phong. Báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND quận 7 để báo cáo UBND thành phố và Thanh tra thành phố.

Ngoài ra, kiểm điểm, rút kinh nghiệm tổ chức, cá nhân có thiếu sót không có giấy phép thi công đối với dự án Nâng cấp hẻm 180 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông; chấn chỉnh việc trích lập quỹ phải đúng với quy chế chi tiêu nội bộ của BQL được phê duyệt; Khẩn trương nộp thuế đối với khoản thu 214 triệu đồng đồng và số tiền chênh lệch thu, chi từ tiền bán hồ sơ mời thầu vào ngân sách nhà nước; Chấn chỉnh việc thực hiện giải ngân của dự án không theo kế hoạch vốn được giao.

Bên cạnh đó, rút kinh nghiệm trong việc nộp báo cáo quyết toán hoàn thành khi công trình đã nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; Chấn chỉnh, nhắc nhở việc ghi chép nhật ký thi công theo quy định; Chấn chỉnh việc đăng tải thông tin trong công tác đấu thầu, chỉ định thầu theo đúng quy định; Chấn chỉnh việc báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ quý cho Chủ tịch UBND quận 7.

Đối với các đơn vị tư vấn lập dự toán; tư vấn đấu thầu, thi công công trình có thiếu sót tại kết luận thanh tra, BQL cần chấn chỉnh và lưu ý trong việc ký hợp đồng đối với các đơn vị này khi triển khai các dự án mới trong thời gian tới.

Đồng thời, giao Chánh Thanh tra thành phố theo dõi, đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố; xử lý sau thanh tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố theo đúng quy định.

Nguyễn Tùng

Bài liên quan

Tin mới

TP.HCM: Thông tin về dịch bệnh COVID-19
TP.HCM: Thông tin về dịch bệnh COVID-19

Ngày 27/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, TP tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 và triển khai tăng cường một số biện pháp đến ngày 1/8.

Phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu, xe đưa đón công nhân và chuyên gia chưa có mã QR vẫn có thể được qua chốt kiểm soát
Phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu, xe đưa đón công nhân và chuyên gia chưa có mã QR vẫn có thể được qua chốt kiểm soát

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia được lưu thông thuận lợi khi đi đến hoặc đi qua khu vực đang thực hiện Chỉ thị 16 chưa kịp nhận được mã QR.

Đại dịch và những tấm lòng đến đúng thời điểm
Đại dịch và những tấm lòng đến đúng thời điểm

Những đợt tấn công liên tiếp của đại dịch Covid-19 là cơ hội để hiểu hơn về tình người, và về trách nhiệm của doanh nghiệp với đất nước.

TIME gợi ý 2 khách sạn mới của Sun Group tại Hà Nội và Phú Quốc- nơi vừa lọt top điểm đến tuyệt vời nhất thế giới 2021
TIME gợi ý 2 khách sạn mới của Sun Group tại Hà Nội và Phú Quốc- nơi vừa lọt top điểm đến tuyệt vời nhất thế giới 2021

Hà Nội, Phú Quốc và TP Hồ Chí Minh vừa được tạp chí danh tiếng TIME (Mỹ) ghi nhận trong “Top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới 2021”. Trong đó, hai khách sạn, resort mới độc đáo của Sun Group tại Hà Nội và Phú Quốc được TIME gợi ý như những điểm lưu trú ấn tượng.

Nam Định: Phát hiện gần 500 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc
Nam Định: Phát hiện gần 500 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nam Định vừa phát hiện và thu giữ hàng trăm kg thực phẩm tươi sống như: Hải sản, nội tạng gia càm, nguyên liệu chế biến không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua kiểm địch đang để trên hè phố và trong kho của một cửa hàng trên địa bàn thành phố Nam Định.

Công ty D2D tài trợ chi phí tiêm vắc xin Covid-19 cho tiểu thương chợ Long Thành
Công ty D2D tài trợ chi phí tiêm vắc xin Covid-19 cho tiểu thương chợ Long Thành

Công ty CP Phát triển đô thị và Công nghiệp số 2 (D2D) cho biết, toàn bộ tiểu thương chợ Long Thành (Đồng Nai) sẽ được tài trợ chi phí tiêm vắc xin ngừa Covid-19; giảm 50% phí hoa chi và tiền thuê mặt bằng tháng 7 và tháng 8/2021.