VNPT và đơn vị thành viên kê khai sai, nộp thuế thiếu hơn 97 tỷ đồng

04:44:00 13/01/2018

THCL - Thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, Thanh tra Bộ tài chính phát hiện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và đơn vị thành viên kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp (năm 2016) hơn 97 tỷ đồng.

Như Thương hiệu & Công luận đã thông tin, qua quá trình thanh tra, Thanh tra Bộ tài chính đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại VNPT và các đơn vị trực thuộc; có 3/5 đơn vị được thanh tra chưa góp đủ vốn điều lệ được phê duyệt; VNPT và đơn vị thành viên kinh doanh thua lỗ, nguy cơ mất vốn hơn 637 tỷ đồng. Về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, có 27 dự án chậm tiến độ, phải dừng hoặc giãn tiến độ, gây tổn thất lớn về kinh tế…

Về công tác nghiệm thu và thanh toán vốn đầu tư dự án, Thanh tra Bộ Tài chính còn phát hiện tại một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của VNPT có dấu hiệu kê khai không đúng sự thật. Theo hợp đồng, thiết bị phải được nhập khẩu từ Mỹ, Canada, nhưng thực tế lại là hàng hoá có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia.

Hàng loạt sai phạm của VNPT và các đơn vị thành viên được Thanh tra Bộ Tài chính chỉ rõ

Ngoài ra, VNPT và đơn vị thành viên hạch toán chi phí sai quy định gần 100 tỷ đồng. Trong đó, 5 doanh nghiệp được thanh tra hạch toán tăng không đúng chi phí năm 2016 hơn 45,8 tỷ đồng; hạch toán thiếu lợi nhuận thực hiện năm 2016 số tiền hơn 46 tỷ đồng...

Đặc biệt, Thanh tra Bộ Tài chính cũng kiến nghị truy thu hơn 97,5 tỷ đồng từ VNPT. Trong đó, truy thu thuế giá trị gia tăng hơn 100 triệu đồng, và hơn 97,4 tỷ đồng là truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong đó, VNPT kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền là 74,8 tỷ đồng, do hoạch toán tăng không đúng chi phí là 25,8 tỷ đồng; giảm trừ chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 không đúng: Về quỹ tiền lương người lao động năm 2015 là 262,8 tỷ đồng; chi phí dừng dự án đầu tư 44,6 tỷ đồng; chi phí lãi vay là 40,6 tỷ đồng do thiếu vốn điều lệ và chưa loại trừ khỏi chi phí hợp lý, hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản vi phạm pháp luật về thuế của Tổng công ty Hạ tầng mạng số tiền 228 triệu đồng.

Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT – Vinaphone) kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền hơn 18 tỷ đồng, do hạch toán tăng không đúng chi phí hơn 2,9 tỷ đồng và trích dự phòng quỹ tiền lương người lao động tăng không đúng năm 2016 là 87,4 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị truy thu hơn 97,5 tỷ đồng từ VNPT

Công ty CP Viễn thông – Tin học bưu điện (CT – IN) kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, do hạch toán thiếu lợi nhuận năm 2016 là hơn 9,3 tỷ đồng.

Công ty CP Công nghệ công nghiệp bưu chính viễn thông kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 275 triệu đồng, do hạch toán thiếu lợi nhuận năm 2016 số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Tổng công ty Truyền thông (VNPT – Media) kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp sô tiền hơn 2,3 tỷ đồng, do hạch toán thiếu lợi nhuận năm 2016 là hơn 6,8 tỷ đồng và trích lập dự phòng quỹ tiền lương người lao động tăng không đúng năm 2016 số tiền hơn 5,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Tài chính còn phát hiện 2/5 doanh nghiệp được thanh tra thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ do kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng đầu ra số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty CP Dịch vụ viễn thông (VNPT – Vinaphone) là hơn 1,2 tỷ đồng và Công ty CP Viễn thông – Tin học bưu điện (CT – IN) là 21 triệu đồng.

Sau khi có kết luận thanh tra tài chính của Thanh tra Bộ Tài chính, đại diện truyền thông của VNPT cho biết ,tập đoàn đã nghiêm túc thực hiện kiến nghị, nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước số tiền 97,5 tỷ đồng, đồng thời triển khai các công việc để báo cáo Bộ Tài chính đúng thời hạn trước ngày 31/1/2018.

Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Ngọc Anh

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng