VNPT và đơn vị thành viên hạch toán chi phí sai quy định gần 100 tỷ đồng

03:05:00 10/01/2018

THCL - 5 DN được thanh tra hạch toán tăng không đúng chi phí năm 2016 hơn 45,8 tỷ đồng; hạch toán thiếu lợi nhuận thực hiện năm 2016 số tiền hơn 46 tỷ đồng... là nội dung mà Thanh tra Bộ Tài chính phát hiện sau khi thanh tra việc báo cáo kết quả kinh doanh tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và đơn vị thành viên.

Hạch toán tăng không đúng chi phí hơn 45,8 tỷ đồng

Thương hiệu & Công luận đã thông tin, qua quá trình thanh tra, Thanh tra Bộ tài chính đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại VNPT và các đơn vị trực thuộc; có 3/5 đơn vị được thanh tra chưa góp đủ vốn điều lệ được phê duyệt; VNPT và đơn vị thành viên kinh doanh thua lỗ, nguy cơ mất vốn hơn 637 tỷ đồng; về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, có 27 dự án chậm tiến độ, phải dừng hoặc giãn tiến độ, gây tổn thất lớn về kinh tế…

Về công tác nghiệm thu và thanh toán vốn đầu tư dự án, Thanh tra Bộ Tài chính còn phát hiện tại một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của VNPT có dấu hiệu kê khai không đúng sự thật. Theo hợp đồng, thiết bị phải được nhập khẩu từ Mỹ, Canada, nhưng thực tế lại là hàng hoá có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia.

Theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính, ngoài việc mắc hàng loạt sai phạm thì VNPT và các đơn vị thành viên còn kinh doanh thua lỗ, tiềm ẩn mất vốn hàng trăm tỷ đồng

Đặc biệt, về công tác hạch toán chi phí, Thanh tra Bộ Tài chính nêu rõ, tổng chi phí theo Báo cáo tài chính năm 2016 của 5 đơn vị được thanh tra là hơn 84.060 tỷ đồng. Qua thanh tra, phát hiện cả 5 doanh nghiệp hạch toán tăng không đúng chi phí hơn 45,8 tỷ đồng.

Trong đó, VNPT hạch toán tăng không đúng chi phí năm 2016 là hơn 25,8 tỷ đồng, gồm: Viễn thông TP. HCM, hạch toán tăng không đúng hơn 13,8 tỷ đồng; Viễn thông Đồng Nai hơn 392 triệu đồng; Viễn thông Hà Nội hơn 3,1 tỷ đồng; Viễn thông Nghệ An là hơn 785 triệu đồng; Viễn thông Lâm đồng hơn 1,3 tỷ đồng; Công ty Viễn thông Quốc tế hơn 3,1 tỷ đồng; Viễn thông Cần Thơ hơn 3,2 tỷ đồng.

Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT – Vinaphone) hạch toán tăng không đúng vào chi phí năm 2016 số tiền là hơn 2,9 tỷ đồng.

Tổng công ty Truyền thông (VNPT – Media) hạch toán tăng không đúng vào chi phí năm 2016 là hơn 6,8 tỷ đồng.

Công ty CP Viễn thông Tin học (CT – IN) hạch toán tăng không đúng vào chi phí năm 2016 là hơn 9 tỷ đồng.

Công ty CP Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông hạch toán tăng không đúng chi phí năm 2016 hơn 1 tỷ đồng.

Hạch toán thiếu lợi nhuận hơn 46 tỷ đồng

Về báo cáo kết quả kinh doanh, Thanh tra Bộ Tài chính cũng chỉ rõ: Tổng lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính năm 2016 của VNPT và các các đơn vị được thanh tra là hơn 4.135 tỷ đồng. Căn cứ kết quả thanh tra doanh thu, chi phí trên, Thanh tra Bộ xác định, 5/5 doanh nghiệp hạch toán thiếu lợi nhuận thực hiện năm 2016 là hơn 46 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Tài chính chỉ rõ: 5/5 doanh nghiệp được thanh tra hạch toán thiếu lợi nhuận thực hiện năm 2016 là hơn 46 tỷ đồng

Trong đó, VNPT hạch toán thiếu lợi nhuận năm 2016 là hơn 25,8 tỷ đồng do hạch toán tăng không đúng chi phí.

Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT – Vinaphone) hạch toán thiếu lợi nhuận là hơn 2,9 tỷ đồng, do hạch toán tăng không đúng chi phí.

Tổng công ty Truyền thông (VNPT – Media) hạch toán thiếu lợi nhuận hơn 6,8 tỷ đồng, do hạch toán không đúng chi phí trích trước tiền thuê văn phòng làm việc.

Công ty CP Viễn thông Tin học (CT – IN) hạch toán thiếu lợi nhuận năm 2016 là hơn 9,3 tỷ đồng, do hạch toán thiếu doanh thu cho thuê trụ sở làm việc và hạch toán tăng không đúng vào chi phí năm 2016.

Công ty CP Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông hạch toán thiếu lợi nhuận năm 2016 số tiền hơn 1 tỷ đồng, do hạch toán tăng không đúng chi phí lãi vay ngân hàng.

Trước đó, về quản lý các khoản phải thu, Thanh tra Bộ Tài chính phát hiện: Có 5 doanh nghiệp được thanh tra chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ nợ phải thu ngắn hạn với các khách nợ số tiền hơn 2.165 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2016).

Có 4/5 doanh nghiệp để nợ phải thu quá hạn thanh toán số tiền hơn 1.552 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2016).

Có 2 đơn vị hạch toán phụ thuộc VNPT xử lý xóa nợ năm 2016 khi chưa đủ điều kiện theo quy định số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.

Về công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành, Thanh tra Bộ tài chính nêu rõ: Đến ngày 31/12/2016, Tổng công ty thực hiện 203 dự án đầu tư: Có 138 dự án đã hoàn thành (70 dự án đã phê duyệt quyết toán dự án và 68 dự án đã hoàn thành, nhưng chưa quyết toán). Trong 68 dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán có 7 dự án chậm thời gian phê duyệt (3 dự án nhóm B và 4 dự án nhóm C), vi phạm vào Điều 19 Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Ngọc Anh

Thanh tra giai đoạn thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi