Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%

01:05:00 01/03/2018

THCL - Theo báo cáo của Tổng Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 704 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 704 nghìn tỷ đồng trong hai tháng đầu năm

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2018 ước tính đạt 350,4 nghìn tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 704 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,7% (cùng kỳ năm 2017 tăng 5,1%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 2 tháng đầu năm nay ước tính đạt 532 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,6% tổng mức và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: lương thực, thực phẩm tăng 11,8%; may mặc tăng 11,5%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,4%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 7,8%; phương tiện đi lại tăng 4,3%.

Một số địa phương có mức tăng khá là: Quảng Ninh tăng 16,8%; Lai Châu tăng 16,5%; Thái Nguyên tăng 16,1%; Lào Cai tăng 15,8%; Bình Định tăng 14,9%; Hà Nội tăng 10,3%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,7%.

Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 2 tháng đầu năm ước tính đạt 85,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng mức và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch lữ hành 2 tháng năm nay ước tính đạt 7,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,1% tổng mức và tăng 38,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, doanh thu dịch vụ khác 2 tháng ước tính đạt 79,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng mức và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2017.

 Gia Huy

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Kỷ Hợi 2019