Bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo QĐ số 51/2013/QĐ-UBND của UBND

08:29:00 27/01/2018

THCL - Ngày 23/1/2018, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành QĐ số 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo QĐ số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND TP ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

 Quyết định số 04/2018-UBND sẽ có hiệu lực từ 05/05/2018

Nội dung chi tiết điều 11 như sau:

“Thu chi khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị nhà trường.

Nguyên tắc thu: trong trường hợp ngân sách nhà nước và khoản thu học phí chưa đáp ứng được hết các nhu cầu sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị, các trường được huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân và phụ huynh học sinh theo nguyên tắc không ép buộc hay bình quân hóa theo mức đóng góp đối với phụ huynh học sinh. Bên đóng góp không được gắn bất kỳ điều kiện ràng buộc nào về đặc quyền, đặc lợi trong việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ tài sản, kinh phí đã đóng góp cho nhà trường

Quy trình quản lý và sử dụng các khoản đóng góp:

Bước 1: Thống nhất chủ trương và kế hoạch triển khai trong ban giám hiệu, hội đồng nhà trường và ban đạ dienj cha mẹ học sinh.

Bước 2: lập kế hoạch công việc và dự trù kinh phí chi tiết (bao gồm dự kiến nguồn huy động, các nội dung chi và dự kiến mức chi cụ thể) để thực hiện. Trong đó, kế hoạch công việc phải nêu rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi, hình thức huy động các nguồn đóng góp, cách thức tổ chức thực hiện, chất lượng sản phẩm, công trình,… Niêm yết công khai ít nhất một tuần để tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh kế hoạch công việc và dụ trù kinh phí

Bước 3: Báo cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp.

Bước 4: Sau khi hoàn thành công việc, các trường phải niêm yết công khai và báo cáo quyết toán số kinh phí đã huy động và kết quả thực hiện với các tổ chức, cá nhân đã đóng kinh phí. Khoản thu này phải đưa vào sổ sách kế toán và hạch toán, thanh quyết toán theo quy định. Các tài sản được mua sắm, sửa chữa phải hạch toán tang tài sản và sử dụng trong nhà trường (thực hiện hạch toán và khấu hao tài sản theo đúng quy định hiện hành)”.

Quyết định số 04/2018-UBND sẽ có hiệu lực từ 05/02/2018.

Theo đó, Chánh văn phòng UBND Thành  phố, giám đốc các sở Giáo dục và đào tạo, Tài chính, Tư pháp; Cục trưởng cục Thuế Thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; thủ trưởng các sở. ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm và thi hành quyết định này.

Linh Tuệ

Thực phẩm nhập lậu gia tăng, cơ quan chức năng gặp khó

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành