Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Danh sách các tác phẩm, tác giả đoạt giải Báo chí Lạng Sơn lần thứ I năm 2021

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức Lễ trao giải Báo chí lần thứ I năm 2021. Theo đó có 35 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn để trao giải, trong đó có 8 giải B (không có giải A), 14 giải C và 13 giải Khuyến khích.

Các tác giả đoạt giải B
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao giải B cho các tác giả đoạt giải 

Sau thời gian làm việc khẩn trương, trách nhiệm, khách quan, Hội đồng giải báo chí  tỉnh Lạng Sơn đã lựa chọn được 35 tác phẩm xuất sắc ở cả 5 loại hình và thể loại báo chí gồm báo in, báo hình, báo phát thanh, báo điện tử và ảnh báo chí để trao giải. Dưới đây là danh sách các tác phẩm, tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Giải B, có 8 giải ở cả 5 loại hình:

Loại hình Báo điện tử: Có 1 tác phẩm

Tác giả Ngô Thị Chuyên, Báo Công lý, với tác phẩm báo điện tử: Mang con chữ lên vùng cao

Loại hình Báo nói (phát thanh) có 2 tác phẩm

1. Tác giả Tống Đức Sơn, Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn, với tác phẩm phát thanh: Những “Công bộc” làm khổ dân

2. Tác giả Lý Thị Huệ, Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn, với tác phẩm phát thanh: Xây dựng lũy thép nơi biên giới Xứ Lạng

Loại hình Báo hình (truyền hình) có 2 tác phẩm

1. Nhóm tác giả Vy Văn Hiệp, Liễu Xuân Thời, Nguyễn Khoa Mạnh Tùng, Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn, với tác phẩm truyền hình: Bắc Sơn vang mãi bản hùng ca.

2. Nhóm tác giả Hoàng Thị Tươi, Hoàng Thư, Dương Hồng Nương, Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn, với tác phẩm truyền hình: Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn - dấu ấn và niềm tin.

Loại hình Ảnh báo chí có 1 tác phẩm

Tác giả La Tuyết Mai, Báo Lạng Sơn, với tác phẩm ảnh báo chí: Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2020.

Loại hình Báo in có 2 tác phẩm

1. Tác giả Lưu Vũ, Tân An, Báo Lạng Sơn, với tác phẩm báo in: Phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp: Bài học từ Hợp tác xã Hợp Thịnh.

2. Tác giả Hà Văn Thùy, Báo Lạng Sơn, với tác phẩm báo in: Khai thác cây rừng làm cây cảnh: Dân chưa giàu, rừng đã nghèo.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao giải C tới các tác giả đoạt giải
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao giải C tới các tác giả đoạt giải

Về giải C: Có 14 giải ở cả 5 loại hình:

Loại hình Báo in có 3 tác phẩm.

1. Nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Hiếu, La Thị Tuyết Mai, Báo Lạng Sơn, với tác phẩm báo in: Du lịch cộng đồng - cần chính sách hỗ trợ để phát triển bền vững.

2. Tác giả Hoàng Thị Thu Hương, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, với tác phẩm báo in: Sắc vàng Quan Sơn.

3. Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Bốn, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, với tác phẩm báo in: Người chiến sỹ của Nhân dân.

Loại hình Ảnh báo chí có 3 tác phẩm.

1. Tác giả Nguyễn Quang Duy, Thông tấn xã Việt Nam tại Lạng Sơn, với tác phẩm ảnh báo chí: Lạng Sơn trên “mặt trận” không tiếng súng.

2. Nhóm tác giả Mai Văn Hoa, Vy Thúy Hường, Hoàng Thanh Huyền, Lưu Trí Dũng, Hoàng Văn Phượng, Nông Đình Quang, Báo Lạng Sơn, với tác phẩm ảnh báo chí: Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển.

3. Nhóm tác giả Hoàng Hiếu, Thùy Dung, Báo Lạng Sơn, với tác phẩm ảnh báo chí: Người Xứ Lạng vui tết độc lập.

Loại hình Báo hình (truyền hình) có 3 tác phẩm

1.  Nhóm tác giả Hoàng Thị Hồng, Nông Minh Kiên, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền thông huyện Hữu Lũng, với tác phẩm truyền hình: Điểm trường đặc biệt.

2. Nhóm tác giả Hà Nguyệt My, Nông Việt Dũng, Công an tỉnh Lạng Sơn, với tác phẩm truyền hình: Khi lòng tin đặt nhầm chỗ.

3. Nhóm tác giả Đặng Anh Quý, Triệu Thị Duyên, Hứa Thị Loan, Đài PT&TH tỉnh, với tác phẩm truyền hình: Xây dựng nông thôn mới ở Bắc Sơn – Hiệu quả và cách làm.

Loại hình Báo nói (phát thanh) có 3 tác phẩm.

1. Tác giả Lưu Thị Thanh Hương, Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn, với tác phẩm phát thanh: Khi có sức dân “liệu cùng”.

2. Tác giả Nông Hồng Ngọc, Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn, với tác phẩm phát thanh: Không để ai bị bỏ lại phía sau.

3. Tác giả Hà Quang Đồng, Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn, với tác phẩm phát thanh: Trái tim hồng nơi biên giới.

Loại hình Báo điện từ: có 2 tác phẩm.

1. Tác giả Vũ Công Quân, Báo Lạng Sơn, với tác phẩm báo điện tử: Cần khẩn trương giải quyết việc cản trở thi công Dự án thủy lợi Bản Lải, huyện Lộc Bình.

2. Tác giả Dương Văn Nguyên, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, với tác phẩm báo điện tử: Gác tình riêng hết lòng chống dịch.

Các tác giải đoạt giải Khuyến khích nhận giải
Các tác giải đoạt giải Khuyến khích nhận giải

Giải Khuyến khích có 13 tác phẩm đoạt giải:

Loại hình Báo điện từ: có 1 tác phẩm.

Tác giả Nguyễn Trung Kiên, Tạp chí Thương hiệu và Công luận, với tác phẩm báo điện tử: Lạng Sơn vững tin hội nhập cùng đất nước.

Loại hình Báo nói (phát thanh) có 4 tác phẩm:

1. Đại diện nhóm tác giả Nông Thị Hảo, Vương Sỹ Thành, Bế Kiều Oanh, Đinh Thị Phương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, với tác phẩm báo phát thanh: Chuyên mục: Việc ở đâu?.

2. Tác giả Hoàng Diệp Hằng, Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn, với tác phẩm báo phát thanh: Trọn vẹn với tình yêu.

3. Nhóm tác giả Nông Thị Hảo, Đinh Thị Phương, Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn, với tác phẩm báo phát thanh: Chương trình sắc màu văn hóa dân tộc Tày - Nùng.

4. Tác giả Tống Đức Sơn, Đài PT& TH tỉnh Lạng Sơn, với tác phẩm báo phát thanh: Một nghị quyết giàu tính nhân văn và hợp lòng dân.

Loại hình Báo hình (truyền hình) có 4 tác phẩm:

1. Nhóm tác giả Hà Nguyệt My, Chu Thị Huyền Mỹ, Công an tỉnh Lạng Sơn, với tác phẩm truyền hình: Kiên quyết đấu tranh với hành vi vi phạm về quản lý xuất nhập cảnh.

2. Nhóm tác giả Hoàng Thị Hồng, Nguyễn Văn Nhiên, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Hữu Lũng, với tác phẩm truyền hình: Nghị lực của cô giáo có chồng mắc bệnh hiểm nghèo.

3. Tác giả Nguyễn Thúy Ngân, Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn, với tác phẩm truyền hình: Tình người giữa dịch bệnh.

4. Nhóm tác giả Hà Quang Đồng, Lương Thị Hồng Quế, Nguyễn Tiến Đạt, Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn, với tác phẩm truyền hình: Tết sớm của người Dao Mẫu Sơn.

Loại hình Báo in có 4 tác phẩm.

1. Tác giả Bùi Anh Dũng, Báo Lạng Sơn, với tác phẩm báo in: Lợi dụng dự án trồng rừng để khai thác rừng tự nhiên.

2. Nhóm tác giả Trang Ninh, Phương Vy, Báo Lạng Sơn, với tác phẩm báo in: Tăng cường đối thoại, giải quyết bức xúc ở cơ sở.

3. Nhóm tác giả Nông Đình Quang, Hoàng Văn Huấn, Báo Lạng Sơn, với tác phẩm báo in: Vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch.

4. Tác giả Nguyễn Thị Đức, Báo Lạng Sơn, với tác phẩm báo in: Khai thác đất trái phép ở Đồng Tân (Hữu Lũng): Chính quyền thiếu kiên quyết.

Nguyễn Kiên

Bài liên quan

Tin mới

Thanh Hóa thành lập được 39 cụm công nghiệp
Thanh Hóa thành lập được 39 cụm công nghiệp

Theo tổng hợp của Sở Công Thương, tính đến cuối tháng 10/2022, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 39 cụm công nghiệp được thành lập, với tổng diện tích 1.447,39 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký là 10.125,4 tỷ đồng.

Thanh Hóa tìm nhà đầu tư cho dự án Khu dân cư mới tại xã Hòa Lộc
Thanh Hóa tìm nhà đầu tư cho dự án Khu dân cư mới tại xã Hòa Lộc

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá vừa công bố danh mục dự án kêu gọi nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án Khu dân cư mới tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá với số vốn đầu tư hơn 339 tỷ đồng.

VIB hoàn thành trước kế hoạch mục tiêu đạt 04 triệu khách hàng chất lượng
VIB hoàn thành trước kế hoạch mục tiêu đạt 04 triệu khách hàng chất lượng

Với 01 triệu khách hàng chất lượng mới trong quý III năm nay, VIB đã đạt mức tăng trưởng 200% so với cùng kỳ năm 2021, và hoàn thành trước kế hoạch mục tiêu 04 triệu khách hàng năm 2022. Trong đó, gần 70% khách hàng mới sử dụng các gói tài khoản thanh toán Sapphire và gói tài khoản ưu tiên Diamond. Điều này cho thấy việc thiết kế các gói sản phẩm riêng biệt đã nhắm trúng nhu cầu của khách hàng. 

Đột kích quán bar Kosho, phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy
Đột kích quán bar Kosho, phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy

Ngày 04/12, thông tin từ Công an TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng sử dụng và tàng trữ ma túy trong quán bar Kosho ở phường Thống Nhất.

Thị trường ô tô Việt cuối năm 2022 biến động khó lường
Thị trường ô tô Việt cuối năm 2022 biến động khó lường

Sắp đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thị trường ô tô trong nước có những diễn biến khó đoán bởi ngoài lý do thiếu linh kiện, chi phí vận tải tăng cao, thì biến động tỷ giá ngoại tệ cũng là yếu tố tác động trực tiếp đến giá xe.

Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đạt hơn 73 tỷ USD
Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đạt hơn 73 tỷ USD

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, hết tháng 10, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 20,62 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 6,6 % tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.