Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Hướng tới 11.500 sản phẩm được chuẩn hóa theo bộ tiêu chí sản phẩm OCOP

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mục tiêu đến hết năm 2024, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 80%; 290 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có khoảng 7 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; khoảng 11.500 sản phẩm được chuẩn hóa theo bộ tiêu chí sản phẩm OCOP.

Năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). Bộ đã hoàn thành và trình Chính phủ ban hành: phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư vốn năm 2023 còn lại của các chương trình MTQG; tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành: (1) Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025; (2) trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới (NTM) nâng cao cấp xã, huyện và bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg về quy trình thẩm định nông thôn mới. Ban Cán sự đảng Bộ đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2023-2025; Bộ đã ban hành: Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; Quy chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp trung ương; đã phê duyệt danh mục các mô hình thí điểm thuộc 4 Chương trình chuyên đề; phát hành Bộ cẩm nang hướng dẫn thực hiện Chương trình; ban hành Khung chương trình đào tạo, tập huấn cho cán bộ NTM các cấp giai đoạn 2021 - 2025 và tổ chức các Hội nghị toàn quốc về NTM, trong đó có hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ngành trung ương thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình của các tỉnh thành phố, kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, có giải pháp tháo gỡ và xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, đến cuối năm 2023 cả nước có khoảng 6.370/8.167 (78%) xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có 1.612 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 256 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã. Có 270 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM. Trong tổng số 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% xã đạt chuẩn NTM có 5 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Thúc đẩy phát triển các ngành, nghề gắn với định hướng phát triển kinh tế nông thôn; chuyển đổi cơ cấu sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm chủ lực theo 3 trục sản phẩm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn và Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Đến nay, có 11.056 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên (tăng 2.189 sản phẩm so với năm 2022); với 5.724 chủ thể tham gia Chương trình OCOP, trong đó có 37,9% là HTX, 24% là doanh nghiệp, 35,3% là cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác.

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Năm 2024, Bộ tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nhất là 11 nội dung của Chương trình, các chương trình chuyên đề trọng tâm, nhất là các mô hình chỉ đạo điểm của trung ương, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, theo hướng đi vào chiều sâu, đảm bảo chất lượng, bền vững, ưu tiên các vùng, khu vực khó khăn nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn và giải quyết các vấn đế bức xúc, tồn tại trong xây dựng nông thôn mới; tập trung xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế của Chương trình giai đoạn 2021-2023 theo kết quả giám sát của Quốc hội. Phấn đấu hết năm 2024, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 80%; 290 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có khoảng 7 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; khoảng 11.500 sản phẩm được chuẩn hóa theo bộ tiêu chí sản phẩm OCOP.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức, thay đổi tư duy cho cán bộ và người dân về thực hiện xây dựng NTM gắn với xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, đặc biệt là phát triển kinh tế nông thôn theo hướng chuyển từ đơn giá trị sang đa giá trị; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp; triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, đúng pháp luật nguồn vốn ngân sách trung ương được giao, lồng ghép nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án, cũng như huy động hợp lý các nguồn lực hợp pháp để đầu tư, hỗ trợ hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới…

Minh Anh

Bài liên quan

Tin mới

Lãnh đạo UBND huyện Thuỷ Nguyên thăm, tặng quà nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi
Lãnh đạo UBND huyện Thuỷ Nguyên thăm, tặng quà nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi

Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày 28/5, đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên (TP. Hải Phòng) đã thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

GRDP tỉnh Nam Định tăng 8%
GRDP tỉnh Nam Định tăng 8%

Tổng sản phẩm GRDP của tỉnh Nam Định tăng 8 - 8,5% trong những tháng đầu năm 2024. Đây là tín hiệu vui cho thành quả vượt khó.

Luật Thủ đô sửa đổi ban hành, Hà Nội sẽ phát triển đột phá toàn diện
Luật Thủ đô sửa đổi ban hành, Hà Nội sẽ phát triển đột phá toàn diện

Thảo luận về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại phiên họp chiều 28/5, các đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu thực hiện được triệt để cơ chế chính sách mới đề ra trong dự thảo Luật lần này, Thủ đô sẽ phát triển đột phá toàn diện.

Lạng Sơn: Phát hiện, tạm giữ 7 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc
Lạng Sơn: Phát hiện, tạm giữ 7 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Ngày 28/5, Đội Quản lý thị trường số 6 (Đội Cơ động), Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn đã phối hợp với Đội 389 tỉnh Lạng Sơn phát hiện, tạm giữ 7 tấn thực phầm đông lạnh gồm chân gà rút xương và móng giò lợn đông lạnh không có nguồn gốc xuất xứ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát một số cơ sở, công trình trọng điểm tại Ninh Bình
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát một số cơ sở, công trình trọng điểm tại Ninh Bình

Chiều 28/5, sau khi dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm, kiểm tra một số cơ sở, công trình trọng điểm tại Ninh Bình, trong đó có tuyến đường Đông Tây có tầm quan trọng chiến lược với địa phương này.

TOP 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam – Bài 3: VNPT - vì quyền lợi khách hàng
TOP 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam – Bài 3: VNPT - vì quyền lợi khách hàng

Giá trị thương hiệu của Việt Nam đã tăng vọt, vượt lên 33/121 quốc gia, theo Brand Finance, tiến lên 1 bậc so 2022. Báo cáo mới của Bộ Công Thương gửi lên Thủ tướng Chính phủ, đã phản ánh sự thành công của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2023.