“Khiếu kiện đông người, càng giải quyết nhanh càng giảm phức tạp”

16:31:00 17/04/2018

THCL - Ngày 17/4/2018, tại buổi làm việc của đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, bà Trương Thị Mai - Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao việc Thành ủy Hà Nội đã triển khai nghị quyết bài bản, nghiêm túc góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Đào Đức Toàn cho biết, ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Thành ủy Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động. Công tác dân vận được các cấp chính quyền thành phố chú trọng, chăm lo giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Với tinh thần “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thực đến đời sống của nhân dân; quan tâm lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng của nhân dân; kịp thời điều chỉnh những chủ trương, cách làm không phù hợp; quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, người nghèo, người khuyết tật. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, góp phần tích cực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng cho rằng, Đảng đánh giá công tác dân vận có vị trí quan trọng, quyết định thành bại của cách mạng. Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương thể hiện vai trò và quyết tâm rất lớn của Đảng về công tác dân vận. Bác Hồ đã nêu vấn đề này rất rõ, Bác coi dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận tốt thì việc gì cũng thành công. Thấm nhuần tư tưởng ấy và chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 25 -NQ/TW trong cả hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý, công tác dân vận trong thời kinh tế thị trường sẽ khó khăn hơn, đòi hỏi công tác dân vận cao hơn rất nhiều. Công tác dân vận cần căn cơ hơn, đặc biệt là đội ngũ cán bộ dân vận. Những giải pháp của Nghị quyết 25 -NQ/TW chính là đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong thời kinh tế thị trường. Thành phố sẽ phải khắc phục tốt hơn những tồn tại, hạn chế, song song với đó là đồng bộ triển khai các giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dân vận.

Kết luận buổi làm việc, bà Trương Thị Mai đề nghị công tác dân vận ở Hà Nội cần phải được lồng ghép tất cả vào quá trình thực hiện chức năng, nhiệm của các cơ quan, đơn vị tạo sự đồng bộ trong thực hiện. Toàn hệ thống chính trị của thành phố cần tiếp tục thúc đẩy làm tốt hơn các nhiệm vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ, làm tốt những việc đang có trong quan hệ với dân để có kết quả thực chất về công tác dân vận. Công tác dân vận phải gắn với công tác xây dựng Đảng, nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, trong đó công tác dân vận chính quyền phải là trọng điểm.

Đặc biệt, Hà Nội nên dành sự quan tâm lớn hơn đối với các nhóm người yếu thế, khắc phục chênh lệch, tạo sự công bằng lớn hơn, nhất là những người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, vừa vận động, vừa giải thích, nâng cao nhận thức của nhân dân.

Trong quá trình phát triển vận động của xã hội, công tác dân vận sẽ ngày càng khó khăn. Tính công khai, minh bạch, dân chủ rất quan trọng. Việc nóng, khiếu kiện đông người giải quyết càng nhanh, càng giảm phức tạp, dân càng đồng thuận, qua đó sẽ góp phần giúp nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm túc các quy định của chính quyền.

Thanh Bình

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng