Kiểm toán Nhà nước đề nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân tại VDB

13:36:00 01/06/2020

THCL - Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước (năm 2019) đã chỉ ra nhiều sai phạm, thiếu sót tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Qua đó, cơ quan này đề nghị xử lý, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan tại VDB...

Kiểm toán Nhà nước đề nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân tại VDBKiểm toán Nhà nước đề nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vì liên quan đến một số sai phạm

Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước đề nghị VDB kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, như:

Tham mưu và ban hành Văn bản chỉ đạo số 1791/NHPT-TDXK ngày 26/5/2011 của VDB về việc cho vay Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam.

Thẩm định, phê duyệt, quyết định cho vay đối với:

(i) Khoản vay TDĐT đóng mới tàu biển chở hàng khô chạy tuyến quốc tế trọng tải 12.500 tấn của Công ty Cổ phần vận tải biển Anh Tú, dự án có hiệu quả tài chính thấp và có khả năng rủi ro trong việc hoàn trả vốn, dẫn đến phát sinh nợ quá hạn và không trả được nợ cho VDB.

(ii) Khoản vay TDĐT Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất phân bón Điamon Phootphat (DAP) số 2 của Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem, dự án có hiệu quả tài chính thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong việc thu hồi nợ và lãi vay.
(iii) Khoản vay TDĐT Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN hỗ trợ Nam Hà Nội của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển N&G khi dự án hiệu quả tài chính thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong việc thu hồi nợ gốc và lãi vay.

(iv) Khoản vay TDĐT Dự án Nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám công suất 1.760 tấn Urê/ngày khi dự án còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về tính chính xác, kết quả tính toán chưa đảm bảo độ tin cậy, dự án có độ nhạy tương đối cao dẫn đến không thu hồi được nợ gốc và lãi khi đến hạn.

(v) Khoản vay TDĐT xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Phương Thảo phát sinh nợ quá hạn và khó khăn trong trả nợ vay cho VDB.

Bên cạnh đó, việc thẩm định, trình, phê duyệt quyết định cho vay, công tác giám sát tình hình sử dụng vốn vay đối với khoản cho vay tín dụng xuất khẩu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam tiềm ẩn mất vốn nhà nước.

Theo Kiểm toán Nhà nước, việc thẩm định, trình, phê duyệt, phát hành Chứng thư bảo lãnh, trong công tác kiểm tra, giám sát khoản vay đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế An Thịnh, Công ty TNHH Xây dựng Phúc Hưng, dẫn đến VDB phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay và khó có khả năng thu hồi, tiềm ẩn mất vốn nhà nước.

Đồng thời, việc thẩm định, trình, phê duyệt, phát hành Chứng thư bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Datex vay vốn ngân hàng thương mại thực hiện đầu tư dự án khi hồ sơ vay vốn chưa đầy đủ, còn nhiều sai sót, bất hợp lý, dẫn đến rủi ro tiềm ẩn đối với VDB trong việc phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trả nợ thay cho Công ty Datex.

Ngoài phần kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân nêu trên, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Ngân hàng Phát triển Việt nam cần chấn chỉnh, kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại sai phạm đã nêu tại báo cáo kiểm toán.

Được biết, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) là ngân hàng chính sách, được thành lập từ năm 2006 và hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ.

Theo Quyết định số 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng ban hành năm 2015, Chính phủ đã ủy quyền cho Bộ Tài chính quản lý, thực hiện quyền và nhiệm vụ chủ sở hữu.

Tuấn Ngọc

Thị trường du lịch cuối năm “tưng bừng giảm giá” sau dịch Covid - 19

 

 

 

 

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành