Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Lạng Sơn: Thu ngân sách nhà nước quý I đạt 1.323 tỷ đồng

Ngày 14/4/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Trưởng về đánh giá tác động của dịch covid-19 đến tình hình thu, chi ngân sách quý I và xác định nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách những quý tiếp theo trong năm 2020.

Thông quan hàng hóa nông sản tại Lạng Sơn gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19Thông quan hàng hóa nông sản tại Lạng Sơn gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Theo đó, quý I/2020 tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh nói chung và công tác thu, chi ngân sách nói riêng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19; hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là việc giao dịch xuất khẩu mặt hàng nông sản sang Trung Quốc bị hạn chế, gây ùn tắc hàng hóa tại các khu vực biên giới, cửa khẩu và các địa bàn lân cận; hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do thiếu nguồn nguyên liệu và người lao động; nguồn thu từ hoạt động kinh doanh nhà hàng khách sạn, dịch vụ ăn uống cũng bị ảnh hưởng do việc ngừng tổ chức các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh; số lượng các hộ kinh doanh tại các chợ xin ngừng, nghỉ kinh doanh tăng cao, doanh thu từ khách du lịch đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ các năm trước.

Trước những khó khăn trên, để hạn chế ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nguồn thu ngân sách nhà nước, UBND tỉnh Lạng Sơn, các sở, ngành, địa phương đã quyết liệt chỉ đạo trong công tác thu, chi ngân sách và chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cục Thuế, Cục Hải quan triển khai tốt nhiệm vụ thu ngân sách được tỉnh giao; Sở Tài chính tích cực trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác thu, chi ngân sách.

Cụ thể, kết quả tổng thu ngân sách quý I đạt 1.323 tỷ đồng (bằng 22,5% dự toán Trung ương giao, đạt 21,5% dự toán HĐND tỉnh giao bằng 79,5% so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó, thu nội địa đạt 708,6 tỷ đồng (bằng 25,7% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 113,3% so với cùng kỳ năm 2019); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 612,9 tỷ đồng (bằng 18% dự toán được giao, bằng 23,4% so với cùng kỳ năm 2019).

Tỉnh Lạng Sơn cũng dự ước tổng thu ngân sách nhà nước trên điạ bàn tỉnh trong năm 2020 ước đạt 5.210,6 tỷ đồng (đạt 88,8% dự toán Trung ương giao, đạt 84,7% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 75,1% so cùng kỳ năm 2019).

Dự kiến có 9 khoản thu ước đạt dự toán giao, 6 khoản thu giảm so với dự toán giao (khu vực kinh tế ngoài quốc doanh dự kiến hụt thu 70 tỷ đồng, lệ phí trước bạ hụt thu 30 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân hụt thu 22 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường hụt thu 26 tỷ đồng, phí, lệ phí hụt thu 144,6 tỷ đồng, các khoản thu khác hụt thu 50 tỷ đồng...). Theo đó, tổng số hụt thu là 57,3 tỷ đồng so với dự toán Trung ương giao và hụt thu 341,4 tỷ đồng so với số dự toán HĐND tỉnh giao.

Đồng thời, để hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến công tác thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu:

Sở Tài chính, nắm chắc tình hình thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh; bán sát dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh đã được HĐND tỉnh giao; chủ động đề xuất với UBND tỉnh những giải pháp xử lý các nhiệm vụ chi ngân sách hiệu quả, phù hợp trong trường hợp hụt thu.

Xem xét, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tạm dừng thực hiện các khoản chi đã có trong dự toán nhưng chưa cấp thiết hoặc các khoản chi mới phát sinh (kể cả các dự án, đề án chưa cấp thiết) để ưu tiên chi cho các nhiệm vụ cấp bách như phòng chống dịch bệnh, Đại hội Đảng các cấp. Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2020.

Rà roát các khoản chi cho công tác an sinh xã hội, cho con người để cân đối nguồn kinh phí cho phù hợp. Không thực hiện tạm ứng từ ngân sách tỉnh cho các dự án không cấp bách. Rà soát nguồn lực tài chính của tỉnh để tính toán khả năng đáp ứng nhu cầu chi cho công tác phòng chống dịch bệnh theo các tình huống cụ thể.

Giám sát chặt chẽ các quỹ tài chính, kinh phí chi trả cho các đối tượng được hưởng chính sách chế độ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tài chính theo quy định. Cân đối nguồn kinh phí hợp lý, không để xảy ra tình trạng mất cân đối ngân sách hoặc có nhiệm vụ chi thiếu nguồn kinh phí nhưng có nhiệm vụ chi có nguồn nhưng không chi được.

Tranh thủ sự hỗ trợ từ Trung ương, chủ động làm việc với Bộ Tài chính để xin kinh phí hỗ trợ cho tỉnh khắc phục hậu quả dịch bênh (Dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid-19) và thực hiện các chính sách chế độ theo quy định trên địa bàn tỉnh.

Cục Thuế tỉnh: Rà soát toàn bộ các đối tượng nộp thuế để phân loại, xác định chính xác những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được giảm, giãn, gia hạn nộp thuế theo đúng quy định. Không để xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng chính sách của nhà nước trong giai đoạn khắc phục hậu quả dịch Covid-19 để trốn thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Chỉ đạo quyết liệt các Chi cục thuế tăng cường công tác quản lý thu thuế, chống thất thu, chuyển giá; tập trung thực hiện rà soát, phân tích kỹ các nguồn thu theo từng tháng, bảo đảm các khoản thuế phí, lệ phí được thu, nộp đúng, đủ theo quy định của pháp luật.

Tăng cường khai thác các nguồn thu có tiềm năng để bù đắp cho những khoản thu giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đề xuất báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ thuế, bảo đảm số nợ thuế nằm trong giới hạn theo quy định. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ trong thực thi các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Xây dựng kịch bản, phương án xử lý trong trường hợp thu ngân sách năm 2020 bị hụt thu.

Dự kiến cụ thể những khoản thu, sắc thuế nào sẽ bị hụt thu so với kế hoạch và những khoản thu nào có khả năng vượt thu để bù đắp cho những khoản bị thiếu hụt. Đánh giá chi tiết, cụ thể ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tình hình thu ngân sách của tỉnh, trong đó nêu rõ nguyên nhân, lý do, số liệu cụ thể. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/4/2020…

Trước đó, ngày 9/4/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Công Trưởng đã chủ trì cuộc họp về đánh giá tác động của dịch covid-19 đến tình hình thu, chi ngân sách quý I và xác định nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách những quý còn lại năm 2020.

 Nguyễn Kiên

Bài liên quan

Tin mới

Phát hiện và xử lý 02 trường hợp trồng cây cần sa tại nhà ở Hải Phòng
Phát hiện và xử lý 02 trường hợp trồng cây cần sa tại nhà ở Hải Phòng

Ngày 23/3/2023, thông tin từ Cơ quan điều tra Công an huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng cho biết: đã lập hồ sơ, xử lý 02 trường hợp trồng cây cần sa trái phép tại nhà.

Nhiều dự án tại Thanh Hoá phải tạm dừng do chưa phù hợp quy hoạch chung
Nhiều dự án tại Thanh Hoá phải tạm dừng do chưa phù hợp quy hoạch chung

Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá vừa thống nhất chủ trương tạm dừng 09 dự án chưa phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hoá.

Thanh Hóa tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X)
Thanh Hóa tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X)

Chiều 23/03, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật (VHNT) trong thời kỳ mới.

Bình Định và Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số
Bình Định và Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số

Tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vừa diễn ra Lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 - 2025”. Theo đó, Tập đoàn Viettel sẽ hợp tác, hỗ trợ tỉnh Bình Định trong quá trình xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số; hợp tác cùng đưa ra các giải pháp đẩy mạnh, tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

VinFast sẽ bàn giao lô xe điện VF 9 đầu tiên cho khách hàng Việt vào cuối tháng Ba
VinFast sẽ bàn giao lô xe điện VF 9 đầu tiên cho khách hàng Việt vào cuối tháng Ba

Theo thông báo ngày 23/03 từ VinFast, lô xe SUV điện cỡ lớn VinFast VF 9 đầu tiên sẽ được giao đến tay khách hàng vào cuối tháng Ba.