Năm 2018, Bộ Y tế sẽ thực hiện đàm phán giá thuốc cấp quốc gia

16:13:00 12/01/2018

THCL - Nhằm thực hiện mục tiêu giảm giá thuốc từ 10% - 15%, bên cạnh việc tổ chức đấu thầu quốc gia tập trung, năm 2018, Bộ Y tế sẽ thí điểm thực hiện đàm phán giá thuốc cấp quốc gia.

Giá thuốc giảm nhờ đấu thầu quốc gia tập trung

Triển khai Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và chỉ đạo của Chính phủ, năm 2017, Bộ Y tế đã lần đầu tiên triển khai công tác đấu thầu tập trung thuốc cấp quốc gia cho 21 mặt hàng thuốc.

Năm 2017, Bộ Y tế đã thành lập Trung tâm đấu thầu quốc gia tập trung và ban hành danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia. Bộ Y tế thực hiện đấu thầu tập trung cấp quốc gia (cấp cao nhất) với những thuốc thuộc năm nhóm hoạt chất gồm thuốc sử dụng nhiều nhất, thuốc có giá trị tiền cao nhất và chiếm chi phí lớn. Nhờ đấu thầu quốc gia tập trung, giá thuốc giảm gần 17% giá thuốc so với giá trúng thầu trung bình năm 2016, khắc phục tình trạng chênh lệch giá thuốc trúng thầu giữa các vùng. Trong đó, thuốc biệt dược giảm khoảng 10%, một số loại thuốc khác khi đấu thầu giảm tới 30%.

Sẽ thực hiện đàm phán giá thuốc cấp quốc gia

Trong buổi trả lời báo chí đầu năm 2018, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ Y tế đang chuẩn bị thực hiện đàm phán giá thuốc cấp quốc gia.

Trước tiên, bộ sẽ thành lập Hội đồng đàm phán giá thuốc; thẩm định kế hoạch đàm phán giá thuốc đợt một gồm tám mặt hàng thuốc biệt dược gốc quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 5/5/2016, dự kiến hoàn thành trong quý 1 năm 2018.

Bên cạnh đó, bộ cũng xây dựng bổ sung Danh mục biệt dược gốc đã có nhiều thuốc generic thay thế thí điểm hình thức đàm phán giá (dự kiến 139 mặt hàng thuốc).

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Sau khi thực hiện đấu thầu giá thuốc cấp quốc gia, bộ sẽ thực hiện đàm phán giá đối với những thuốc giá cao; những thuốc generic gần hết bản quyền. Việc này, nhiều nước đã làm rất thành công, có thể giảm tới 30% giá khi đàm phán giá cấp quốc gia”.

Đối với đấu thầu trang thiết bị, vật tư, hóa chất, Bộ Y tế đã thành lập Ban soạn thảo xây dựng Thông tư hướng dẫn đấu thầu vật tư y tế tiêu hao, chuẩn bị thí điểm đấu thầu tập trung một số trang thiết bị, vật tư, hóa chất.

Dương Tú

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng