Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Nâng cao chất lượng Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

Nâng cao chất lượng Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

05/03/2020, 14:37

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) do thành phố Hà Nội triển khai hiện có hơn 300 sản phẩm đạt hạng năm sao, bốn sao và ba sao... có giá trị kinh tế cao. Kết quả này góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân.

Gia Lai: Nâng cao giá trị, chất lượng các sản phẩm đặc thù

Gia Lai: Nâng cao giá trị, chất lượng các sản phẩm đặc thù

17/01/2021, 11:31

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tỉnh Gia Lai nỗ lực triển khai thời gian qua đã khai thác hiệu quả nội lực, giúp nâng cao giá trị, chất lượng các sản phẩm đặc thù.

Yên Bái: Huyện Lục Yên thêm 2 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh

Yên Bái: Huyện Lục Yên thêm 2 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh

16/08/2021, 17:46

Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thời gian qua, huyện Lục Yên đã có nhiều giải pháp phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đạt OCOP cấp tỉnh.

Khó khăn, tồn tại trong phát triển sản phẩm OCOP

Khó khăn, tồn tại trong phát triển sản phẩm OCOP

12/05/2022, 14:05

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã góp phần khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, tạo nhiều việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn, tồn tại trong phát triển sản phẩm OCOP, cần sớm được khắc phục.

Bắc Ninh đã tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Bắc Ninh đã tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

29/12/2022, 20:03

Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Hướng tới 9.500 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên

Hướng tới 9.500 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên

25/01/2023, 07:19

Mục tiêu đến hết năm 2023 có 9.500 sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quảng Nam ban hành Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023

Quảng Nam ban hành Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023

25/01/2023, 23:22

Năm 2022, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Nam đã đạt được những kết quả khá tốt.