Phân bón Phú Mỹ
Sơn La phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp với Chương trình OCOP

Sơn La phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp với Chương trình OCOP

Sau hơn 04 năm triển khai, đến nay, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh Sơn La đã xây dựng được 83 sản phẩm. Các sản phẩm đã và đang dần trở thành động lực để người dân thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp, liên kết tạo ra những sản phẩm theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập, phục vụ hiệu quả cho Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Sơn La.
Sao Thái Dương
OCOP Nghệ An, nhiều sản phẩm dược liệu có số lượng đi cùng chất lượng

OCOP Nghệ An, nhiều sản phẩm dược liệu có số lượng đi cùng chất lượng

28/09/2022, 19:21

Chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm là mục tiêu phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng nội lực và gia tăng giá trị, được xem là đòn bẩy hữu hiệu trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nghệ An đã có những bước đi mang tính đột phá nhờ bám đúng trọng tâm.
Cao Bằng tích cực phát triển sản phẩm OCOP du lịch miền non nước

Cao Bằng tích cực phát triển sản phẩm OCOP du lịch miền non nước

14/07/2022, 09:53

Phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với du lịch đang là hướng đi mới được tỉnh Cao Bằng tập trung nguồn lực thực hiện và bước đầu đã mang lại kết quả khả quan, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân làm tăng giá trị kinh tế, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Đồng Tháp phấn đấu đưa 100% sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử

Đồng Tháp phấn đấu đưa 100% sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử

05/04/2022, 15:04

Thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp, Sở Công Thương tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Thương hiệu