Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Cần khung pháp lý về bảo hộ và phát triển các tài sản trí tuệ

Cần khung pháp lý về bảo hộ và phát triển các tài sản trí tuệ

24/04/2020, 09:07

Để thúc đẩy phát triển kinh tế, nhiều chuyên gia cho rằng, cấp thiết hiện nay phải đưa sở hữu trí tuệ (SHTT) thực sự trở thành công cụ quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Xử lý xâm phạm quyền SHCN: Chuyển dịch sang biện pháp dân sự

Xử lý xâm phạm quyền SHCN: Chuyển dịch sang biện pháp dân sự

24/05/2017, 09:34

Một trong những điểm yếu và thách thức lớn nhất của hệ thống sở hữu công nghiệp (SHCN) ở nước ta hiện nay chính là hiệu quả của hoạt động thực thi quyền còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, nhất là việc thực thi quyền SHCN bằng biện pháp tư pháp.

Trạm IPPLatform: Góp phần xác lập quyền và bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

Trạm IPPLatform: Góp phần xác lập quyền và bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

20/10/2020, 15:03

Trạm IPPlatform được đặt tại 80 Quang Trung (Hà Nội) nhằm hỗ trợ sử dụng công cụ thông tin phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp; đồng thời hỗ trợ tiếp cận nhanh, khai thác hiệu quả thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ hoạt động nghiên cứu, tạo lập, xác lập quyền, thương mại hóa và bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

IPPlatform - Từ kết quả nghiên cứu khoa học đến sản phẩm có tính ứng dụng cao

IPPlatform - Từ kết quả nghiên cứu khoa học đến sản phẩm có tính ứng dụng cao

21/10/2020, 10:35

Trong những năm qua, việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp start up được Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm và có những chính sách khuyến khích hiệu quả như hỗ trợ tạo dựng, phát triển, bảo vệ, thương mại hóa sở hữu công nghiệp (SHCN).

Đơn giản hóa, hiện đại hóa thủ tục hành chính về sở hữu công nghiệp

Đơn giản hóa, hiện đại hóa thủ tục hành chính về sở hữu công nghiệp

13/01/2021, 18:27

Trong những năm gần đây, Cục Sở hữu trí tuệ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đơn giản hóa, hiện đại hóa, công khai minh bạch trình tự và thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN).

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu xác lập quyền sở hữu công nghiệp

11/02/2021, 13:13

Để đáp ứng nhu cầu xác lập quyền sở hữu công nghiệp ngày càng tăng của các tổ chức, cá nhân, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), triển khai xây dựng Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ và yêu cầu của Chính phủ trong cải cách thủ tục hành chính.

Trung Quốc đứng đầu thế giới về đăng ký sáng chế trong 2 năm liên tiếp

Trung Quốc đứng đầu thế giới về đăng ký sáng chế trong 2 năm liên tiếp

04/03/2021, 19:46

Theo bảng xếp hạng mới của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), trong năm 2020, Trung Quốc nộp 68.720 hồ sơ xin cấp bằng sáng chế, tăng 16% so với năm 2019 bất chấp dịch Covid-19. Trong đó, Huawei là công ty đứng đầu 4 năm liên tiếp về số lượng hồ sơ.

Bảo đảm hành lang pháp lý đối với việc bảo hộ, khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ

Bảo đảm hành lang pháp lý đối với việc bảo hộ, khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ

15/09/2021, 06:29

Chiều 14/9, tiếp tục chương trình làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

IPPlatform - Một công cụ hữu hiệu hỗ trợ quản lý và phát triển tài sản trí tuệ

IPPlatform - Một công cụ hữu hiệu hỗ trợ quản lý và phát triển tài sản trí tuệ

18/12/2021, 12:54

Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp - IPPlatform đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt triển khai thiết lập, duy trì và phát triển như là một công cụ phục vụ việc khai thác thông tin về sở hữu công nghiệp…