Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

PC Điện Biên đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Công ty Điện lực (PC) Điện Biên đã quản lý, vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Khối lượng quản lý vận hành (QLVH) dự kiến đến cuối năm 2020 của PC Điện Biên gồm: đường dây 110kV:  390,985 km; 3 trạm 110kV; 1 trạm cắt 110kV; đường dây trung thế: 2522,872 km; đường dây hạ áp: 2534,015km; 01 TBA trung gian 35/22 kV- 6300kVA; 04 TBA tự ngẫu điều áp dưới tải 35/35kV-17.500kVA; TBA phân phối: 1139 TBA (tăng thêm 62TBA)…

Trong những năm qua, công tác quản lý vận hành cung cấp điện luôn được PC Điện Biên quan tâm củng cố, chất lượng quản lý được nâng cao, lưới điện vận hành an toàn ổn định, không có sự cố lớn do chủ quan xảy ra, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; thực hiện tốt các phương án đảm bảo điện cho các ngày lễ, Tết, các hoạt động chính trị, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, PC Điện Biên đã thực hiện công tác tổn thất điện năng giai đoạn 2016-2019 và ước thực hiện năm 2020 như sau: năm 2016, thực hiện 6,7%, hoàn thành KH năm EVNNPC giao; năm 2017 – 2019: thực hiện hoàn thành vượt mức theo kế hoạch giao hàng năm và kế hoạch giao 5 năm của Tổng công ty; năm 2020: kết quả thực hiện lũy kế đến tháng 4/2020, tổn thất thực hiện 6,06% cao hơn 0,96% so với kế hoạch năm, ước cả năm 2020 thực hiện 5,09%, hoàn thành vượt mức 0,01% so với KH năm, hoàn thành vượt mức 1,71% so với kế hoạch giao 5 năm.

PC Điện Biên đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dânPC Điện Biên đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân

Từ năm 2016-2019, công tác sửa chữa lớn luôn được Công ty chú trọng và thực hiện theo đúng    quy định, hoàn thành các chỉ tiêu quyết toán, giải ngân Tổng công ty giao. Tính đến tháng 4 năm 2020, PC Điện Biên hoàn thành 03 danh mục công trình, quyết toán hạch toán giá thành 3,20 tỷ đổng. Ước thực hiện năm 2020 đạt 100% kế hoạch EVNNPC giao với 22 danh mục công trình và tổng giá trị vốn giao 26,960 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/4/2020, PC Điện Biên có tổng số khách hàng là 125.732 khách hàng; tổng số công tơ bán điện: 125.716 cái, trong đó: công tơ 1 pha: 121.377 cái; công tơ 3 pha: 4.339 cái.

Về điện thương phẩm, PC Điện Biên thực hiện năm 2016 là 204,44 tr.kWh, đạt 104,84% kế hoạch giao, mức tăng trưởng 31,71%; năm 2017 thực hiện 217,38 tr.kWh đạt 101,11% kế hoạch giao, mức tăng trưởng 6,33%; năm 2018 thực hiện 243,97 tr.kWh, đạt 101,65% kế hoạch giao, mức tăng trưởng 12,23%; năm 2019 thực hiện 266.44 tr.kWh, đạt 100,54% kế hoạch giao, mức tăng trưởng 9,21%; 4 tháng đầu năm 2020 thực hiện 82,80 tr.kWh, đạt 28,55% kế hoạch giao, cả năm 2020 ước thực hiện 283 tr.kWh đạt 97,59% kế hoạch năm, mức tăng trưởng 6,22%.

Việc tuyên truyền tiết kiệm điện của PC Điện Biên đã được các cá nhân, tập thể, các hộ sử dụng điện nhiệt tình tham gia hưởng ứng; các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và hộ sử dụng điện đã nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng nói chung và tiết kiệm điện nói riêng.

Theo đó, năm 2016 PC Điện Biên thực hiện sản lượng điện tiết kiệm đạt 3.208.971 kWh; năm 2017 sản lượng điện tiết kiệm đạt 3.449.707 kWh; năm 2018 sản lượng điện tiết kiệm đạt 3.746.004 kWh; năm 2019 sản lượng điện tiết kiệm đạt 4.106.743 kWh; 4 tháng đầu năm 2020 sản lượng điện tiết kiệm đạt 1.282.679 kWh và ước cả năm 2020 sản lượng điện tiết kiệm đạt 4.245.000 kWh.

Về công tác đầu tư cấp điện nông thôn, miền núi hải đảo và công tác tiếp nhận lưới điện nông thôn: năm 2019, thực hiện chủ trương đầu tư của EVN, EVNNPC về việc cấp điện cho các hộ dân thuộc các bản chưa có điện thuộc huyện Mường Nhé (các bản thuộc Đề án 79 của Chính phủ), PC Điện Biên đã thực hiện hoàn thành và đóng điện đưa vào sử dụng công trình trong tháng 12/2019; quy mô xây dựng gồm: 6,53km đường dây 35kV; 10 TBA 35/0,4kV, tổng công suất 501kVA; 20,28km đường dây 0,4kV, cấp điện cho 621 hộ thuộc 15 bản trên địa bàn 05 xã của huyện Mường Nhé.

Bên cạnh đó, còn có dự án do Sở Công thương tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư như: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014- 2020, cấp điện cho 12.953 hộ thuộc 276 thôn bản trên địa bàn 81 xã thuộc 8 huyện.

Giai đoạn 2021-2025, PC Điện Biên phấn đấu thực hiện tốt việc cung ứng điện và đảm bảo các chỉ tiêu quan trọng về công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng: Cấp điện cho các khách hàng có TBA riêng mua điện từ lưới điện trung áp ≤ 5 ngày làm việc; 14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng đạt so với yêu cầu của EVN; lắp đặt công tơ cấp điện mới SH khu vực TP, TT, TX: ≤ 3 ngày làm việc; lắp đặt công tơ cấp điện mới SH khu vực nông thôn: ≤ 5 ngày làm việc; lắp đặt công tơ cấp điện mới ngoài SH: ≤ 3 ngày làm việc; tỷ lệ tiếp nhận giải quyết các dịch vụ khách hàng đạt 72%; điểm đánh giá hài lòng khách hàng: Hoàn thành kế hoạch Tổng công ty giao hàng năm.

Ngoài ra, Công ty có kế hoạch thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử với số lượng 5 năm giai đoạn 2021-2025 là 60.000 công tơ cho khu vực nông thôn, miền núi.

Quang cảnh buổi làm việc với đoàn công tác giám sát thực hiện kế hoạch SXKD – ĐTPT 5 năm 2016 – 2020Quang cảnh buổi làm việc với đoàn công tác giám sát thực hiện kế hoạch SXKD – ĐTPT 5 năm 2016 – 2020

Tại buổi làm việc với đoàn công tác giám sát thực hiện kế hoạch SXKD – ĐTPT 5 năm 2016 – 2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) do ông Vũ Thế Nam - Thành viên Hội đồng Thành viên làm Trưởng đoàn cùng đại diện các Ban chuyên môn Tổng công ty (theo Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 20/01/2020) tại PC Điện Biên vào ngày 21/5, Đại diện HĐTV EVNNPC ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mà PC Điện Biên đã đạt được trong những năm vừa qua  trong việc đảm bảo cấp điện phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Để hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian sắp tới, ông Vũ Thế Nam lưu ý đơn vị một số những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kinh doanh điện năng và quản lý kỹ thuật vận hành.

Ông Nam đề nghị PC Điện Biên tập trung tăng cường công tác phát triển khách hàng, giảm phương án ngừng cấp điện nhằm tăng tối đa điện thương phẩm, đảm bảo cấp điện phục phát triển của địa phương phục hồi kinh tế sau ảnh hưởng của dịch bệnh covid -19; phân tích tìm rõ nguyên nhân khắc phục điểm đánh giá độ hài lòng khách hàng.

Bên cạnh đó, ông Nam cũng nhấn mạnh đơn vị triển khai các giải pháp nhằm giảm xuất sự cố lưới điện trung hạ thế; giảm thời gian cắt điện có kế hoạch và cắt điện do sự cố; với công tác giảm tổn thất điện năng: Tập trung với 2 ngăn lộ đường dây có tổn thất >5%; vận hành linh hoạt hệ thống tụ bù, đầu tư lắp đặt MBA tự ngẫu, có giải pháp trong đường dây trung thế; triển khai các phương án đan chia đan nối đề giảm SAIDI; giảm tổn thất của TBA >10% và khách hàng có điện áp thấp cuối nguồn; có giải pháp phòng chống mùa mưa lũ, xử lý và khắc phục sự cố.

Đối với các nhiệm vụ về công tác đầu tư xây dựng, Thành viên HĐTV giao đơn vị tập trung tăng cường hiệu quả giảm xuất đầu tư; phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu  về đầu tư; đặc biệt đẩy nhanh tiến độ những TBA chống quá tải trong mùa nắng nóng để san tải đối với các TBA mang tải lớn,nhằm giảm tổn thất điện năng;  đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để đưa vào vận hành 3 tổ máy dự án thủy điện Nậm Pay, đảm bảo đưa vào vận hành theo đúng kế hoạch đề ra.

PC Điện Biên cũng được yêu cầu giảm công nợ tối đa; khẩn trương ký hợp đồng vay vốn tín dụng thương mại; sớm hoàn thiện các hạng mục quyết toán nhà điều hành thị xã Mường Lay; có biện pháp giảm chi phí giá thành, chi phí phân phối bình quân; sử dụng hiệu quả nguồn vốn Tổng công ty giao bao gồm: vốn đầu tư, sửa chữa lớn và các chi phí biến động.

PC Điện Biên phải luôn xác định nhiệm vụ chính đảm bảo điện cung cấp cho phát triển kinh tế xã hội,  quốc phòng an ninh, phục vụ đời sống nhân dân địa phương;

Trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, công tác kinh doanh luôn phải đảm bảo chỉ tiêu tài chính mà NPC giao; sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao; tập trung tăng cường cải thiện điểm đánh giá sự hài lòng khách hàng, phấn đấu có mức đạt tối đa ít nhất trong top 10/27 đơn vị của Tổng công ty; đảm bảo lưới điện vận hành tin cậy, giảm thiểu thời gian ngừng cấp điện, hạn chế tối đa sự cố xảy ra; cải thiện độ tin cậy cung cấp điện; áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý vận hành; tăng cường sử dụng hotline;  tổ chức áp dụng tiến bộ CMCN 4.0 vào QLVH; công tác kinh doanh; bám sát và theo dõi để phục vụ việc tham mưu cho địa phương quy hoạch phát triển lưới điện, và dành quỹ đất cho phát triển lưới điện.

Phương Dung

Bài liên quan

Tin mới

CTCP Chứng khoán DNSE đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tối đa đạt 445 tỷ đồng
CTCP Chứng khoán DNSE đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tối đa đạt 445 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE tổ chức sáng nay (16/4) đã thông qua các kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh năm 2024. Theo đó, kế hoạch lợi nhuận sau thuế tối đa đạt 445 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện kích cầu du lịch
TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện kích cầu du lịch

Đó là một trong những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh tại cuộc họp báo thông tin về các sự kiện xúc tiến du lịch TP. Hồ Chí Minh quý II/2024 vừa được tổ chức.

Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024
Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024

Sáng 16/4, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Can Lộc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024.

Quảng Nam sẽ đầu tư 6 cây cầu mới trên sông Trường Giang
Quảng Nam sẽ đầu tư 6 cây cầu mới trên sông Trường Giang

Ngoài việc nạo vét lòng sông có chiều dài 60 km, tỉnh Quảng Nam cũng sẽ đầu tư 6 cây cầu mới trên sông Trường Giang để hồi sinh dòng sông chạy dọc ven biển này.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài Lênin tại TP. Vinh
Nghệ An: Khánh thành tượng đài Lênin tại TP. Vinh

Sáng 16/4, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài Lênin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024).

Hải Dương đẩy mạnh đầu tư giao thông, y tế, giáo dục
Hải Dương đẩy mạnh đầu tư giao thông, y tế, giáo dục

Thời gian tới, tỉnh Hải Dương đẩy mạnh đầu tư, xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục trên địa bàn tỉnh.