Tổng cục Hải quan: Yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn cùng các DN kinh doanh thực hiện theo NĐ 68

11:54:00 11/03/2018

THCL - Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn cùng các DN kinh doanh kho ngoại quan và địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa phải nhanh chóng hoàn thiện các điều kiện theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP, nếu không sẽ chấm dứt hoạt động.

 Tổng cục Hải quan: Yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn cùng các DN kinh doanh thực hiện theo NĐ 68 - Hình 1

Một kho ngoại quan không đảm bảo các điều khoản theo đúng quy định tại Lạng Sơn

Trên cơ sở báo cáo về kiểm tra, giám sát, quản lý hàng hóa XNK gửi kho ngoại quan tại một số chi cục hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan phát hiện còn một số vi phạm, tồn tại cần khắc phục, chấn chỉnh. 


Theo đó, Tổng cục Hải quan nhận thấy, Kho quan ngoại Thiên Lộc và Đạt Phát chưa duy trì các điều kiện về phần mềm, hệ thống camera theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP. Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu DN kinh doanh kho ngoại quan khắc phục ngay theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, giao Cục Hải quan Lạng Sơn kiểm tra, đảm bảo các kho ngoại quan đáp ứng các quy định của pháp luật. Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trường hợp DN không đáp ứng được điều kiện thì báo cáo Tổng cục Hải quan để chấm dứt hoạt động theo quy định.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cho rằng Quyết định chuyển địa điểm kho ngoại quan Đạt Phát không phù hợp theo quy định của Chính phủ và không thuộc thẩm quyền quyết định của Hải quan Lạng Sơn. Do đó, Cục Hải quan Lạng Sơn cần phải thu hồi quyết định và hướng dẫn DN thực hiện các thủ tục đề nghị di chuyển, mở rộng kho ngoại quan theo quy định.

Riêng đối với địa điểm tập kết kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK của Công ty TNHH Tuấn Minh thực hiện gia công hàng hóa sản xuất XK không đúng với quy định tại Khoản 7, Điều 3, Nghị định 68/2016/MĐ-CP. Do đó, yêu cầu DN phải di dời xưởng gia công nằm trong địa điểm sang vị trí khác không thuộc địa điểm tập kết kiểm tra, giám sát hàng hóa XK hoặc thu hẹp diện tích địa điểm đảm bảo ngăn cách riêng với nhà máy gia công sản xuất XK. 

Để thực hiện có các hoạt động liên quan đến XNK, kiểm tra, giám sát, tạo thuận lợi tối đa cho DN, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Lạng Sơn có văn bản chấn chỉnh Chi cục Hải quan cửa khẩu Cốc Nam, Chi cục Hải quan Tân Thanh trong việc thực hiện thủ tục và giám sát hàng hóa đưa vào, ra kho ngoại quan đảm bảo đúng quy định. Kiểm điểm và xem xét trách nhiệm đối với công chức hải quan vi phạm, chưa thực hiện đúng quy trình. 

Đặc biệt, Cục Hải quan Lạng Sơn cần xây dựng quy trình giám sát đặc biệt đối với hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan, địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa ra đến cửa khẩu biên giới.

Đinh Hoàng

Thị trường du lịch cuối năm “tưng bừng giảm giá” sau dịch Covid - 19

 

 

 

 

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành