Hàng trăm xuất bản phẩm vi phạm bị xử lý trong năm 2017

09:48:00 14/12/2017

THCL - Tính đến hết năm 2017, hiện cả nước có 60 nhà xuất bản (NXB), trong đó có 49 NXB thuộc các cơ quan Trung ương và 11 nhà xuất bản địa phương. Chủ yếu hoạt động theo 2 hình thức: đơn vị sự nghiệp công lập (44 NXB) và đơn vị kinh doanh có điều kiện do nhà nước sở hữu (11 NXB).

Theo báo cáo của Cục Xuất bản, In và Phát hành, tính đến cuối tháng 11, có 26.333 xuất bản phẩm nộp lưu chiểu với 312.894.874 bản.

Ảnh minh họa

Theo đó, qua công tác thanh kiểm tra, Cục đã phát hiện và xử lý 129 xuất bản phẩm vi phạm. Cụ thể có 96 xuất bản phẩm vi phạm nội dung và 33 xuất bản phẩm có những vi phạm khác.

Bên cạnh đó, Cục cũng đã báo cáo Bộ một số nội dung: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất áp dụng Luật Xuất bản và Luật Doanh nghiệp trong việc bổ nhiệm lãnh đạo NXB; Báo cáo lãnh đạo Bộ TT-TT và Ban Tuyên giáo Trung ương về việc giải thể NXB Phương Đông…

Quang Nam

Cát nhiễm mặn lũ lượt đổ về các “siêu dự án” ở Vũng Tàu?