Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Hiệp hội VATAP: Tổ chức lễ kỷ niệm ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái (29/11)

Sáng 27/11/2020, Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) phối hợp các đơn vị liên quan trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái (29/11).

nguyên Chủ tịch Hiệp hội VATAP, Lê Thế Bảo phát biểu tại buổi lễ kỷ niệmNguyên Chủ tịch Hiệp hội VATAP, Lê Thế Bảo phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm

Dự lễ kỷ niệm có, Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Đàm Thanh Thế; Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Vũ Đăng Minh; Vụ trưởng Vụ tổ chức phi Chính phủ (Bộ Nội vụ), Thang Thị Hạnh;  Lãnh đạo Vụ I - Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ khoa học và Công nghệ);  Lãnh đạo CO3 (Bộ Công an), Lãnh đạo Cục quản lý thị trường một số tỉnh, thành phố cùng toàn thể Ban lãnh đạo Hiệp hội VATAP và đông đảo các doanh nghiệp là hội viên của Hiệp hội, các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nguyên Chủ tịch Hiệp hội VATAP, Lê Thế Bảo cho biết:

Năm 2007, theo kiến nghị của Hiệp hội VATAP, Chính phủ đã đồng ý chọn ngày 29/11 hằng năm làm ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái Việt Nam nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp đối với công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng nhái.

Đây là hoạt động thường niên thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 6512/VPCP-VI, ngày 12/11/2007, nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cũng như đưa ra các chương trình hành động cụ thể trong công tác phòng, chống hàng giả, hàng nhái. Qua đó, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người tiêu dùng và toàn xã hội về công tác phòng, chống hàng giả, hàng nhái trong điều kiện hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.

Đồng thời, có những chương trình phối hợp cụ thể, thiết thực giữa Hiệp hội VATAP và các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hội viên trong công tác đấu tranh phòng, chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng nhái.

Ngày 16/11/2011, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 278/TB-VPCP, trong đó có nội dung yêu cầu: “Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương, có biện pháp thiết thực, phù hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tham gia chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu; khuyến khích, vận động các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng xác định hàng thật, hàng giả, cung cấp thông tin để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các mặt hàng như phân bón, thuốc thú y, bảo vệ thực vật, rượu, mỹ phẩm, thực phẩm…”.

Từ khi thành lập (năm 2004), Hiệp hội VATAP luôn xác định: “Chống hàng giả, hàng vi phạm SHTT” là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục. Theo đó, Hiệp hội VATAP đã thể hiện vai trò của mình - bám sát từng ngành hàng, nhóm hàng và phù hợp với yêu cầu của từng hội viên, đồng thời thực hiện nhiệm vụ nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác này.

Bên cạnh đó, Hiệp hội tích cực kêu gọi, gửi nhiều văn bản đến các hội viên, hưởng ứng cuộc vận động theo Chỉ thị 24/CT-TTg về  cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

VATAP cũng tổ chức quảng bá thương hiệu doanh nghiệp cho hội viên, tạo phong trào xây dựng, thương hiệu; hàng trăm Hội viên Hiệp hội và doanh nghiệp nói chung đã tham gia Chương trình “Thương hiệu vàng” của Hiệp hội (chương trình này được phép của Chính phủ và Bộ Công Thương 3 năm/lần). 

“Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, Hiệp hội luôn bám sát chỉ đạo để định hướng hoạt động của mình; Hiệp hội đã chuyển hàng trăm hồ sơ về hàng giả, hàng nhái của doanh nghiệp hội viên tới các cơ quan thực thi để can thiệp, xử lý.

Nguyên Chủ tịch Hiệp hội VATAP, Lê Thế Bảo đề nghị, các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các quy trình, thủ tục xử lý các xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng thực thi và giữa lực lượng thực thi với doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, Hiệp hội kêu gọi các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp hội viên nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức tự bảo vệ thương hiệu sản phẩm, hàng hóa của mình, bảo đảm  chất lượng đối với công bố, chịu trách nhiệm trước pháp luật, sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp mình sản xuất, kinh doanh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu.

Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Đàm Thanh Thế phát biểu tại lễ kỷ niệmChánh Văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia, Đàm Thanh Thế phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Đàm Thanh Thế cho biết: Vấn nạn hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng diễn biến phức tạp, cả về quy mô tính chất và địa bàn, các mặt hàng hết sức đa dạng từ đồ ăn, thức uống, đến hàng hóa chất lượng cao như đồ điện tử, thậm chí tem chống hàng giả cũng bị làm giả.

Hàng giả, hàng nhái với nhiều chủng loại như mỹ phẩm, dược phẩm, đồ ăn, nước uống, thậm chí tem chống hàng giả cũng bị làm giả. Hàng giả là vấn nạn của xã hội, là kẻ thù của doanh nghiệp, ảnh hưởng tới uy tín, sức cạnh tranh, đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng. 

Đảng, Nhà nước đã có nhiều chỉ đạo để đẩy lùi vấn nạn này. Trong những năm qua, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch để tăng cường, phát hiện, xử lý tình trạng hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã triển khai nhiều quy chế phối hợp với Ban chỉ đạo 389 các tỉnh thành phố, các lực lượng thực thi như hải quan, cảnh sát biển… Do đó, thời gian qua, công tác phối hợp đấu tranh với hàng giả hàng nhái đã đạt được một số kết quả tích cực.

Để có biện pháp ngăn chặn từng bước đẩy lùi vấn nạn hàng giả, hàng nhái, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Đàm Thanh Thế đề nghị, Hiệp hội VATAP cùng các Bộ, ngành chức năng, các địa phương, các tổ chức và người tiêu dùng cần thực hiện một số nội dung:

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tăng cường công tác truyền thông tác hại của hàng giả, cùng hành động, không bao che, không tiếp tay, không sử dụng hàng giả, hàng nhái, đây là nhiệm vụ của toàn xã hội, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Phối hợp với nhà sản xuất tuyên truyền để người dân nhận biết hàng thật hàng giả, có trách nhiệm phối hợp, phát hiện xử lý hàng giả, hàng nhái, thường xuyên giám sát việc tiêu thụ hàng hóa trên thị trường, cải tiến công nghệ, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Hiệp hội VATAP phối hợp với các lực lượng tham mưu, sửa đổi quy định không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, phối hợp các lực lượng nắm bắt tình hình, chỉ đạo quyết liệt, xây dựng phương án bắt giữ những đối tượng cầm đầu sản xuất hàng giả, hàng nhái.

Thường xuyên phối hợp với tổ chức quốc tế nắm bắt thông tin triệt phá đường dây tiêu thụ hàng giả hàng nhái. Cung cấp thông tin tới người tiêu dùng để cảnh giác trước hàng giả hàng nhái, để lực lượng chức năng nắm bắt kịp thời xử lý, bảo đảm sự ổn định thị trường.

Cuộc đấu tranh chống sản xuất hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại không chỉ là vấn đề của nước ta mà là vấn đề của toàn khu vực và toàn thế giới. Không còn là trách nhiệm của một ngành mà là của cả hệ thống chính trị xã hội. Theo đó, Hiệp hội VATAP cần tập trung nghiên cứu tham mưu hoàn thiện chính sách pháp luật, phối hợp với nhà sản xuất, người tiêu dùng để điều tra, xử lý các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Vũ Đăng Minh phát biểu tại lễ kỷ niệmChánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Vũ Đăng Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Vũ Đăng Minh chia sẻ:  Trải qua 4 nhiệm kỳ hoạt động, Hiệp hội VATAP đã đạt nhiều thành tích, đóng góp đáng kể vào công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, xâm phạm sở hữu trí tuệ; đóng góp tích cực với cơ quan Nhà nước trong xây dựng pháp luật, giám định hàng giả, sở hữu trí tuệ. Khẳng định sự phối hợp tích cực với cơ quan chức năng, quản lý Nhà nước trong phòng chống gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng. Vận động hội viên không sản xuất hàng giả, nâng cao nhận thức trong bảo vệ sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Vũ Đăng Minh đề nghị Hiệp hội VATAP, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống hàng giả, gian lận thương mại trong tình hình mới. Đặc biệt, cần tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tổng hợp ý kiến kiến nghị của xã hội về vấn đề này, để đóng góp cho Chính phủ hoàn thiện thể chế, quy định nhằm phòng chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại.

Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc của Hôi, tập hợp và bảo vệ quyền lợi của hội viên, xây dựng một tập thể đoàn kết, đồng hành, thống nhất cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cùng chung tay xây dựng một thị trường minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu.

Quang cảnh lễ kỷ niệmQuang cảnh lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hiệp hội VATAP nhiệm kỳ 2020 -2025, Nguyễn Đăng Sinh đã tiếp thu những ý kiến tham luận, kiến nghị, đóng góp của các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp hội viên và quyết tâm làm tốt công tác phối hợp, đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái hiệu quả trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, Hiệp hội VATAP đã trao Giấy chứng nhận tới 2 doanh nghiệp (nhà tài trợ chính cho chương trình) là Tập Đoàn Tuần Châu và Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư quốc tế Ý Việt; trao giấy chứng nhận hội viên tới 6 doanh nghiệp vừa được kết nạp vào tổ chức Hiệp hội.  

Trước đó, ngày 26/11, Hiệp hội VATAP đã tổ chức thành công Đại hội toàn thể hội viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã nhất trí bầu ông Nguyễn Đăng Sinh, Phó chủ tịch thường trực nhiệm kỳ 2016 - 2020 giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội VATAP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhóm PV

Bài liên quan

Tin mới

Giá cà phê hôm nay 02/02: Tăng mạnh hơn 1.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 02/02: Tăng mạnh hơn 1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, 02/02 ở thị trường trong nước tăng mạnh đến 1.200 đồng/kg, hiện giá dao động từ 42.900 - 43.700 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 02/02: Cao nhất 59.000 đồng/kg
Giá tiêu hôm nay 02/02: Cao nhất 59.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 02/02 điều chỉnh tăng 500 đồng/kg tại Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện giá tiêu trong nước dao động 56.000 – 59.000 đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 02/02: Vàng tăng trở lại
Giá vàng hôm nay 02/02: Vàng tăng trở lại

Giá vàng hôm nay 02/02 trên thị trường thế giới tăng vọt trở lại do đồng USD lao dốc và giới đầu tư bắt đáy mặt hàng kim loại quý.

Giá heo hơi hôm nay 02/02: Biến động tăng giảm 1.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 02/02: Biến động tăng giảm 1.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (02/02) biến động trái chiều.

Vì sao hơn 104.611,5 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023 chưa được phân bổ chi tiết?
Vì sao hơn 104.611,5 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023 chưa được phân bổ chi tiết?

Báo cáo của Bộ Tài chính thể hiện, đến nay, tổng số vốn đầu tư công thuộc nguồn ngân sách Nhà nước năm 2023 chưa phân bổ chi tiết là 104.611,593 tỷ đồng, chiếm 14,80% kế hoạch.

Doanh thu du lịch lữ hành của Bình Định tăng 93,8%
Doanh thu du lịch lữ hành của Bình Định tăng 93,8%

Theo Cục Thống kê Bình Định, ngay trong tháng đầu tiên của năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh Bình Định đã đạt được những kết quả khả quan, với sự tăng trưởng gần 10% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, riêng doanh thu du lịch lữ hành tăng 93,8%.