Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Hà Nội triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018

Hà Nội triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018

14/04/2018, 07:51

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018. Chiến dịch tuyên truyền từ nay đến 15/5/2018.

Liên kết “4 nhà” để quảng bá đặc sản địa phương ra nước ngoài

Liên kết “4 nhà” để quảng bá đặc sản địa phương ra nước ngoài

06/06/2021, 15:40

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả quảng bá đặc sản địa phương ra nước ngoài, cần tăng cường hơn nữa cơ chế liên kết và sự chung tay của “4 nhà”: Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà nông - nhà khoa học.

Tạo dựng “thương hiệu” cho đặc sản địa phương trên nền tảng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

Tạo dựng “thương hiệu” cho đặc sản địa phương trên nền tảng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

13/06/2021, 08:21

“Thương hiệu” là yếu tố mang sức mạnh vô hình quyết định sự tồn vong của sản phẩm/doanh nghiệp. Chính vì vậy, các chương trình, hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại đặc sản địa phương ra nước ngoài không thể không gắn chặt với việc gây dựng, bảo vệ và gìn giữ “thương hiệu”.