Cơ quan trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả

01/05/2018, 08:11

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 (Đề án).

Hà Nội đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Hà Nội đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

23/02/2021, 16:52

Kinh tế tập thể, Hợp tác xã (HTX) luôn được Hà Nội xác định là thành phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô nói chung. Chính vì vậy, những năm qua, Hà Nội thường xuyên ban hành các kế hoạch phát triển khu vực kinh tế tập thể, HTX với kỳ vọng tạo chuyển biến thực chất cho khu vực này.