Chuẩn bị đi vào hoạt động: Nhà máy thép Hoà Phát Dung Quất vẫn chưa GPMB xong

10:10:00 08/06/2018

THCL - Theo dự kiến, Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất sẽ chính thức hoạt động vào năm 2019. Nhưng đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án vẫn gặp phải nhiều vướng mắc.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chỉ đạo giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất (Hòa Phát Dung Quất).

Phối cảnh Nhà máy thép Dung Quất

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND huyện Bình Sơn khẩn trương điều chỉnh lại việc tham mưu hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp đối với 2 xã Bình Dương và Bình Chánh theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất tại Công văn số 572/BQL-PTQĐ ngày 18/4/2018. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp đối với các xã thuộc Khu kinh tế Dung Quất đảm bảo đúng quy tại Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh.

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính cũng cho biết, đối với các hộ dân cản trở thi công, yêu cầu bồi thường đất tại khu vực lòng hồ Tân Hòa (UBND xã Bình Đông đã kiểm tra, xác định nội dung yêu cầu của hộ dân là không có cơ sở giải quyết), giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Đông phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình, tích cực vận động, giải thích để các hộ dân đồng thuận nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai thi công.

Về việc thi công tuyến cấp nước làm ảnh hưởng Miếu thờ (nằm ngoài mặt bằng Dự án), Quảng Ngãi yêu cầu Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất phải cam kết có biện pháp thi công hợp lý, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến Miếu thờ; nếu có hư hại thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho cộng đồng dân cư.

Trường hợp không thể có giải pháp đảm bảo an toàn thì Công ty phải có ý kiến đề xuất để Ban Quản lý xem xét, lựa chọn vị trí di dời Miếu thờ; toàn bộ kinh phí tổ chức di dời, GPMB tại vị trí mới và việc lập dự toán, tổ chức xây dựng lại Miếu do Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất chịu trách nhiệm và chi phí này được đưa vào phương án bồi thường, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đối với mặt bằng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát 39,1ha, về hệ số điều chỉnh giá đất để phê duyệt các phương án bổ sung, kết luận của lãnh đạo Quảng Ngãi là thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung giá bồi thường, hỗ trợ về đất theo hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số176/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh đối với toàn bộ các phương án bồi thường đã được UBND huyện Bình Sơn phê duyệt từ ngày 01/9/2017 đến ngày 31/12/2017. Giao Ban Quản lý và UBND huyện Bình Sơn có văn bản giải trình, đề xuất cụ thể, gửi Tổ tư vấn tỉnh tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Về phương án bố trí tái định cư, tại Thông báo số 25/TB-UBND ngày 22/01/2018, UBND tỉnh đã thống nhất cho Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất mượn đất để bố trí tái định cư cho dân tại Khu dân cư Cà Ninh. Tuy nhiên, nếu người dân có nguyện vọng đăng ký về các khu tái định khác trong Khu kinh tế Dung Quất mà quỹ đất vẫn còn để bố trí thì giao Ban Quản lý xem xét, giải quyết theo nguyện vọng của dân; Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất có trách nhiệm hoàn trả lại chi phí đầu tư lô đất tái định cư cho ngân sách tỉnh và được khấu trừ vào tiền sử dụng đất của Dự án.

Về mặt bằng Khu nhà ở Công nhân, UBND tỉnh giao Ban Quản lý chủ trì, phối hợp UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo Trung tâm PTQĐ Dung Quất và UBND xã Bình Đông kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ và quá trình thực hiện công tác bồi thường liên quan đến 2 hộ Ngô Quang Vũ và Lê Bình từ năm 1997 đến nay; báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và đề xuất hướng xử lý để UBND huyện Bình Sơn xem xét, giải quyết, hoàn thành trong tháng 6/2018.

Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất có công suất 4 triệu tấn/năm, với tổng vốn đầu tư 52.000 tỷ đồng; các sản phẩm chủ yếu là thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và thép cuộn cán nóng. Dự kiến vào cuối năm 2019, nhà máy sẽ hoàn thành đi vào hoạt động. 

Bảo Ngọc T/h

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Kỷ Hợi 2019