Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Hiệp hội VATAP: Thành lập Ban phát triển hội viên

16:28:00 13/06/2019

THCL - Ngày 13/6/2019, Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) đã chính thức thành lập và ra mắt Ban phát triển hội viên.

Hiệp hội VATAP, thành lập Ban phát triển hội viên

Trước đó, ngày 3/6/2019, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội VATAP, Nguyễn Đăng Sinh đã ký Quyết định số 47/QĐ-HH về việc thành lập Ban phát triển hội viên.

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-BNV, ngày 29/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1419/2006/QĐ-BNV, ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi) Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam;

Căn cứ theo tờ trình số 44/TTr-TTK, ngày 30/5/2019 về việc thành lập Ban phát triển Hội viên.

Theo đề nghị của Tổng thư ký và Văn phòng Hiệp hội.

Quyết định, thành lập Ban phát triển Hội viên trực thuộc Văn phòng Hiệp hội.

Chức năng của Ban phát triển Hội viên hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hiệp hội;

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực nhiệm kỳ IV (2016 -2021); các ông (bà) ủy viên Ban chấp hành, Phó chủ tịch, Tổng thư ký, Văn phòng, đơn vị trực thuộc Hiệp hội và Trưởng ban Ban phát triển hội viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tổng thư ký kiêm Trưởng ban phát triển hội viên, Nguyễn Xuân Ngọc (bìa phải) cùng các Phó trưởng ban 

Cùng ngày, Ban chấp hành Hiệp hội VATAP cũng đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Ngọc, Tổng thư ký kiêm Trưởng ban phát triển hội viên, với chức năng nhiệm vụ:

Chủ động xây dựng bộ máy tổ chức của ban phát triển hội viên.

Đề nghị Hiệp hội Quyết định bổ nhiệm trưởng, phó ban và tiếp nhận cán bộ của ban.

Phân công chỉ đạo công việc phát triển của ban; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về hoạt động của ban.

Đồng thời, Hiệp hội cũng đồng ý bổ nhiệm các ông, bà: Nguyễn Xuân Chiến và Nguyễn Thị Thu làm Phó trưởng ban phát triển hội viên.

Nguyễn Kiên

Cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc cấp sổ hồng sai

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành