Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên: Phát huy thành tựu đạt được nhằm nâng cao vị thế trong thời kỳ hội nhập

Sáng ngày 17/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Phiên khai mạc Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu, khách mời.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với mục tiêu là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng; xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025”.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị xã Phổ Yên luôn đoàn kết, chung sức, đồng thuận để phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Đặc biệt là ngành công nghiệp do địa phương quản lý đạt 6.100 tỷ đồng, vượt 22% so với mục tiêu; tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 14/14 bằng 100% (hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới từ năm 2018, về trước so với mục tiêu đề ra 2 năm)... Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm tăng cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Thị xã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, tạo ra bước phát triển đột phá về công nghiệp (giá trị công nghiệp trên địa bàn luôn chiếm 92% giá trị công nghiệp toàn tỉnh), kim ngạch xuất khẩu chiếm 97,6% tổng giá trị xuất khẩu của toàn tỉnh, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành đô thị loại III. Chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Phổ Yên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng đầu toàn tỉnh, 4 năm liên tục (2016, 2017, 2018, 2019) được suy tôn là đơn vị dẫn đầu thi đua khối huyện của tỉnh và được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, của tỉnh. Năm 2019, tỉnh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, hạng Ba (lần 2)...

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015  - 2020  đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, là nền tảng quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp bền vững; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới, chăm lo phát triển văn hóa xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Thái Nguyên vào năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Phổ Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhấn mạnh vai trò, vị thế và tầm quan trọng của thị xã Phổ Yên trong sự phát triển của tỉnh, đồng chí đề nghị Đại hội quan tâm trong quá trình thảo luận và thông qua Nghị quyết. Đồng chí đề nghị: "Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực đóng góp, thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đối với mô hình tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội của thị xã nhanh và bền vững; đồng thời, nắm bắt, tranh thủ được những thời cơ thuận lợi mới như: Làn sóng dịch chuyển đầu tư của các tập đoàn trên thế giới vào Việt Nam, tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh thu hút thêm nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào thị xã Phổ Yên”. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng Đại hội Đảng bộ T.X Phổ YênCác đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng Đại hội Đảng bộ T.X Phổ Yên

Đồng thời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Với phương châm “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị xã vừa tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, vừa chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nội bộ cơ bản giữ vững được sự đoàn kết, thống nhất. Nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và 3 đột phá phát triển của Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi mở thêm một số nội dung đề nghị Đại hội quan tâm như: Đảng bộ thị xã cần tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành; xác định rõ những tiềm năng, lợi thế của thị xã để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của thị xã nhanh và bền vững. Cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong công tác phát triển kinh tế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục, y tế, văn hóa; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ thị xã Phổ Yên là sự kiện chính trị quan trọng của thị xã, là Đại hội của đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, tiếp tục đưa thị xã Phổ Yên có bước phát triển mới, nâng cao hơn nữa vị thế thị xã Phổ Yên trong thời kỳ hội nhập phát triển. Đại hội là dịp để các đại biểu thảo luận, đánh giá sát và đúng những thành tích đạt được, nguyên nhân của những thành tích để phát huy; đánh giá sát và đúng nguyên nhân của những tồn tại hạn chế để đề ra những giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá và giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 2025. Trong chương trình làm việc của Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ II; thực hiện lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thị ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa II tiến hành họp phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàng Công Luận

 

Bài liên quan

Tin mới

Đức hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị lúa gạo và xoài tại Đồng bằng sông Cửu Long
Đức hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị lúa gạo và xoài tại Đồng bằng sông Cửu Long

Dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo xanh trong nông nghiệp và thực phẩm Việt Nam - GIC Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với GIZ hợp tác thực hiện với sự tài trợ của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức. Đây là dự án hỗ trợ các đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị lúa gạo và xoài.

Thủ tướng chúc mừng U23 Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 31
Thủ tướng chúc mừng U23 Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 31

Thư chúc mừng của Thủ tướng: "Trong niềm vui chiến thắng hôm nay, tôi dành lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ cả nước đã luôn đồng hành cùng đội bóng nam và nữ. Lời cảm ơn đặc biệt đến huấn luyện viên, Ban huấn luyện đã dành hết tâm huyết, trí tuệ, vượt qua khó khăn để dẫn dắt đội bóng đến chiến thắng".

Hôm nay, khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Hôm nay, khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 05 dự án luật; Cho ý kiến 6 dự án luật; Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thí điểm xử lý nợ xấu; Xem xét chủ trương đầu tư dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh…

Thắng U23 Thái Lan 1-0, U23 Việt Nam bảo vệ thành công HCV SEA Games bóng đá nam
Thắng U23 Thái Lan 1-0, U23 Việt Nam bảo vệ thành công HCV SEA Games bóng đá nam

Giành chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan nhờ bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng, U23 Việt Nam đã giành HCV SEA Games 31 bóng đá nam một cách thuyết phục. Thuyết phục hơn, cả giải đấu, U23 Việt Nam giữ sạch lưới.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ đối tượng nào
Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ đối tượng nào

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cho biết, thời gian vừa qua, cơ quan này thường xuyên nhận được phản ánh từ người dân về việc họ nhận được các cuộc gọi giả mạo.

EU sửa đổi loạt quy định về thực phẩm nhập khẩu
EU sửa đổi loạt quy định về thực phẩm nhập khẩu

Thương vụ Việt Nam tại Thuỵ Điển, kiêm nhiệm Bắc Âu thông tin, vừa qua, EU sửa đổi loạt quy định về thực phẩm nhập khẩu. Cụ thể, EU sửa đổi quy định về mức dư lượng tối đa đối với flutianil trong và trên một số sản phẩm nhất định.