Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Thúc đẩy hoạt động hiệu quả mô hình hợp tác xã nông nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Theo Nghị quyết, mô hình hợp tác xã (HTX) nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến hết tháng 12/2022, cả nước có 19.431 HTX nông nghiệp, chiếm khoảng 67% tổng số HTX trong các lĩnh vực, thu hút gần 3,8 triệu thành viên tham gia.

Chính phủ nhận định HTX nông nghiệp dần trở thành một mắt xích quan trọng trong phát triển sản xuất, chế biến nông nghiệp; là tiền đề quan trọng thúc đẩy hình thành các tổ hợp sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản quy mô vừa và nhỏ tại nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung.

Tuy nhiên, ở một góc độ khác, HTX nông nghiệp chưa thể hiện đầy đủ vai trò tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là các dịch vụ sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hiệu quả hoạt động chưa cao.

Nhiều HTXcó quy mô nhỏ, trình độ, năng lực quản lý còn hạn chế; kết nối giữa người quản lý và nông dân chưa cao; các chính sách hỗ trợ từ HTX còn bất cập.

Đặt mục tiêu hợp tác xã nông nghiệp thu nhập trên 5 tỷ đồng/năm

Để HTX nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025 là:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp theo định hướng phát triển bền vững;

Ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên phát triển HTX nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; mở rộng quy mô, thu hút nông dân, người sản xuất, kinh doanh nông nghiệp tham gia, đưa hợp tác xã nông nghiệp trở thành mô hình kinh tế - xã hội quan trọng ở khu vực nông thôn;

Góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; tăng thu nhập cho người nông dân; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo điều kiện, động lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

Phát triển Hợp tác xã trở thành mô hình kinh tế - xã hội quan trọng ở khu vực nông thôn
Phát triển Hợp tác xã trở thành mô hình kinh tế - xã hội quan trọng ở khu vực nông thôn

Cụ thể, đến năm 2025:

Số lượng HTX nông nghiệp hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 60% trở lên trong tổng số HTX nông nghiệp cả nước; xây dựng ít nhất 300 mô hình HTX nông nghiệp điển hình hoạt động hiệu quả, có nhiều thành viên tham gia;

Doanh thu bình quân/HTX nông nghiệp đạt từ 5 tỷ đồng/năm trở lên, phù hợp với điều kiện, yêu cầu sản xuất, kinh doanh ở mỗi địa phương, ngành hàng;

Số lượng thành viên, quy mô kinh doanh được mở rộng thông qua các hình thức liên kết, hợp tác giữa các HTX, vận động từ 40 - 45% tổng số hộ nông, lâm, ngư nghiệp tham gia thành viên HTX nông nghiệp;

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phấn đấu có trên 3.000 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng biện pháp thực hành nông nghiệp tốt (GAP), kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức;

Có khoảng 30% cán bộ quản lý HTX nông nghiệp được đào tạo nghề giám đốc HTX nông nghiệp theo chương trình đào tạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ sở đào tạo khác;

Ưu tiên đào tạo lực lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia quản lý, điều hành hợp tác xã nông nghiệp.

9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Nghị quyết cũng nêu rõ 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, gồm:

Thứ nhất, xây dựng mô hình HTX nông nghiệp phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, ngành hàng và vùng, miền, địa phương; mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung nguồn lực đầu tư, xây dựng tối thiểu 5 mô hình HTX nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả, phù hợp với vùng, miền, địa phương; ưu tiên hỗ trợ phát triển mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới, hoạt động hiệu quả, gắn với vùng sản xuất sản phẩm chủ lực.

Thứ hai, rà soát, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển HTX nông nghiệp; triển khai có hiệu quả chính sách ưu đãi về đất đai đối với HTX nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho HTX nông nghiệp thuê đất ổn định, lâu dài, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Thứ ba, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho phát triển bền vững HTX nông nghiệp; lồng ghép nội dung hỗ trợ HTX nông nghiệp vào các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; xây dựng mô hình HTX nông nghiệp điển hình; bố trí nguồn lực hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp.

Các giải pháp được đưa ra nhằm tăng hiệu quả và vai trò của Hợp tác xã nông nghiệp
Các giải pháp được đưa ra nhằm tăng hiệu quả vai trò của hợp tác xã nông nghiệp

Thứ tư, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực quản trị cho cán bộ quản lý, thành viên HTX nông nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng trình độ, kỹ năng quản lý HTX nông nghiệp thông qua các chương trình đào tạo, huấn luyện nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; bồi dưỡng kiến thức sản xuất nông nghiệp an toàn, kinh tế xanh.

Thứ năm, đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp; các bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ nguồn ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn tài chính hợp pháp khác hỗ trợ phát triển HTXnông nghiệp.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ công hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp về: cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, ứng dụng khoa học và công nghệ, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm, bảo hiểm nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu và các dịch vụ công khác theo quy định của pháp luật.

Thứ bảy, nâng cao vai trò cấp ủy đảng, chính quyền, Liên minh HTX Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ tám, tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể và người dân về bản chất, vị trí, vai trò, tầm quan trọng, quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển HTX nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Cuối cùng, cần tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, phát triển HTX nông nghiệp với các nước trong khu vực và trên thế giới; huy động các tổ chức quốc tế tài trợ cho HTX nông nghiệp và thành viên tham gia các chương trình, đề án, dự án sản xuất nông nghiệp an toàn, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, chế biến phụ phẩm nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo...

Thảo Nguyễn(T/h)

Bài liên quan

Tin mới

Phát huy vai trò của báo chí trong thông tin đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp
Phát huy vai trò của báo chí trong thông tin đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp

Báo chí và vai trò của báo chí đã được khẳng định từ lâu và ngày càng thể hiện rõ tính hiệu quả của nó. Thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác trên tất cả các mặt trận, các lĩnh vực của đời sống xã hội, an ninh, chính trị, quốc phòng, kinh tế, văn hoá…. Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), Tạp chí Thương hiệu và Công luận đề cập đến khía cạnh Phát huy vai trò của báo chí trong thông tin đồng hành cùng sự phát triển của Doanh nghiệp tại Thái Bình.

Khám phá Grand Bay Halong Clubhouse: “Điểm hẹn” mới của giới tinh hoa Quảng Ninh
Khám phá Grand Bay Halong Clubhouse: “Điểm hẹn” mới của giới tinh hoa Quảng Ninh

Grand Bay Halong Clubhouse quy mô 5.000m2 cùng khối tiện ích đặc quyền không chỉ phục vụ chủ nhân của cộng đồng cư dân ưu tú, mà còn trở thành điểm hẹn gặp gỡ và kết nối của cộng đồng tinh hoa đất mỏ.

Giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật chứng khoán
Giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật chứng khoán

Minh bạch thông tin, giáo dục kiến thức pháp luật về chứng khoán và tăng cường công tác thanh tra, giám sát để giữ kỷ cương trên thị trường là những ưu tiên hàng đầu của cơ quan điều hành thị trường.

Bắc Ninh: Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh sẽ có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày
Bắc Ninh: Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh sẽ có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 42 điểm cầu tại trường THPT và Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bắt giam nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Hội An
Bắt giam nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Hội An

Ông Nguyễn Văn Dương, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ để giúp doanh nghiệp trúng thầu.

VN-Index hôm nay: Nhà đầu tư có thể mở mua mới khi thị trường tái kiểm định
VN-Index hôm nay: Nhà đầu tư có thể mở mua mới khi thị trường tái kiểm định

Chuyên gia của ASEANSC cho hay, điểm tích cực là thanh khoản trở lại mức trung bình 20 phiên cho thấy động lực của thanh khoản có xu hướng gia tăng trở lại trong các phiên giao dịch ngày 21/6, vì thế nhà đầu tư có thể cân nhắc mở mua mới khi thị trường tái kiểm định.