Một số thay đổi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

09:10:00 20/06/2018

THCL - Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2017, tuy nhiên có một số điểm mới mà thí sinh cần lưu ý, ví dụ đề thi có 20 – 30% câu hỏi ở chương trình lớp 11, đề thi môn tổ hợp Khoa học tự nhiên có những câu hỏi về trắc nghiệm...

Thi THPT Quốc gia (Ảnh minh họa)

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 cả nước có 925.792 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 872.008 học sinh đang học lớp 12 và 53.784 thí sinh tự do. Trong tổng số 925.792 thí sinh đăng ký dự thi có 879.705 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT; 688.466 thí sinh sẽ tham gia xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Thí sinh chọn chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT phải dự thi 3 bài, nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 11 chiếm khoảng 20 – 30%, nhưng chủ yếu là kiến thức lớp 12. Đề thi có 4 nhóm cấp độ, bao gồm: Dễ, trung bình, tương đối khó và khó, nhằm nâng cao độ phân hóa của đề thi. Với đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, câu hỏi khó sẽ về bản chất, hiện tượng vật lý và bắt đầu xuất hiện câu hỏi về trắc nghiệm.

Một điểm mới nữa trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đó là, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên, Khoa học thi độc lập là: Toán, Ngữ văn và 1 trong 2 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh đã đăng ký cả 2 bài tổ hợp, điểm bài thi nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh đã đăng ký 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải làm đầy đủ cả 2 bài thi này mới được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Điểm mới nữa là, thời gian chuyển tiếp giữa các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp rút ngắn xuống còn 10 phút, không phải 20 phút như năm 2017. Năm nay, bài thi vẫn được chấm theo thang điểm 10. Tuy nhiên, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân, để đảm bảo công bằng cho các thí sinh.

Thanh Bình

Cát nhiễm mặn lũ lượt đổ về các “siêu dự án” ở Vũng Tàu?